Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Małgorzata Janicka
Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Wykład VI – Jednolity obszar płatności w euro (SEPA)
JEDNOLITY OBSZAR PŁASTNOŚCI W EURO - Sepa – Single Europe Payment Area. Styczeń 2008.
Główny cel działania:
Ustanowienie mechanizmów efektywnego dokonywania płatności w euro oraz traktowanie tej strefy jak rynku lokalnego,
czyli zrównanie czasu realizacji transakcji i opłat za transakcje w ramach płatności krajowych i trans granicznych w euro.
Komisja Europejska zmobilizowała banki w strefie euro, które same z siebie nie chciały . Rozwiązania te obowiązują we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale w krajach poza strefą euro obejmują tylko transakcje denominowane w Euro.
Mechanizm samoregulujący zmierzający do utworzenia Sepa wyznacza europejska rada do spraw płatności. Jest to
organizacja o charakterze międzybankowym, koordynująca i nadzorująca prace nad tworzeniem Sepa. Jej głównymi
uczestnikami są banki. Polskę reprezentują przedstawiciel dwóch instytucji, tj. Związku Banków Polskich i PKO BP. Oprócz
krajów UE rozwiązania w zakresie Sepa dotyczą także innych krajów europejskich: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
i Monako.
Korzyści z powołania Sepa dla poszczególnych podmiotów:

Konsumenci
o potrzeba tylko jednego rachunku bankowego, z którego będą mogli dokonywać przelewów i korzystać z
poleceń zapłaty w Euro we własnym kraju i w każdym kraju strefy euro.
o usprawniane korzystanie z kart płatniczych, ma być wprowadzony jeden standard karty płatniczej w
obrębie strefy euro, któraś będzie wykorzystywana do wykonywania wszystkich transakcji.
o masowy rozwój nowych form płatności, ze szczególnym uwzględnieniem płatności dokonywanych przez
telefon komórkowy.

Przedsiębiorstwa
o uproszczenie zarządzania płatnościami, wynikające z tego że przedsiębiorstwa będą mogły dokonywać
płatności także korzystając tylko z jednego rachunku. Uproszczona forma dokonywania płatności, format
wszystkich wpłat i wypłat ma być taki sam
o automatyzacja procesów miedzy stronami transakcji, pełne bezpośrednie i automatyczne przetwarzanie
danych przekazywanych od zleceniodawcy do beneficjenta, np. wystawianie faktur.

Banki (poniosą głównie straty)
o Większa sprawność obsługi rachunków, oszczędność czasu
o Swoboda wyboru dostawcy infrastruktury, czyli np. liczby rozliczeniowej czy operatora kart płatniczych.
Obecnie Ci dostawcy pracują na różnych standardach technicznych, ale już wkrótce będą musieli
oferować usługi zgodnie z jednolitymi standardami.
Banki – straty:

Poniesienie kosztownych zmian związanych z przestawieniem się na sposób działania zgodny ze
standardami Sepa

Utrata dodatkowych dochodów związanych z dokonywaniem płatności trans granicznych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz