Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 3 - strona 1 Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 3 - strona 2 Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 3
Nowe uwarunkowania rozwoju rynku płatności detalicznych
Oprócz odmienności kultur i zwyczajów płatniczych w ostatnim czasie na rynku płatności detalicznych pojawiło się wiele nowych zjawisk i trendów stanowiących wyzwanie nie tylko dla dostawców usług płatniczych (głównie banków), podmiotów przetwarzających płatności, dostawców usług towarzyszących płatnościom (np. fakturowanie), ale także regulatorów rynku. Do najważniejszych spośród nich można zaliczyć:
rozwój regulacji o bezpośrednim i pośrednim znaczeniu dla rynku płatności detalicznych,
gwałtowny rozwój innowacji w obrocie płatniczym,
pojawienie się nowych graczy na rynku,
ewolucję oczekiwań konsumentów i ich zwyczajów płatniczych.
Wyzwania te występują z różnym nasileniem w poszczególnych regionach i krajach. Przykładowo nasilenie zmian regulacyjnych, za sprawą SEPA i PSD, jest największe w Europie, szczególnie dynamiczny rozwój innowacji płatniczych obserwuje się na rynkach azjatyckich i w krajach BRIC, zaś dwa ostatnie trendy są obserwowane na wszystkich rynkach. Rozwój regulacji na rynku płatności detalicznych
Do zmian regulacyjnych, które będą w najbliższych latach oddziaływać pośrednio na rynek płatności na całym świecie, w tym zwłaszcza na banki, należy zaliczyć zaostrzone wymogi dotyczące płynności banków (Bazylea III) oraz regulacje związane z zapobieganiem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W Europie bezpośrednio na kształt rynku płatności detalicznych będą oddziaływać dodatkowo SEPA i PSD. Zasadniczym celem utworzenia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro jest stworzenie „konkurencyjnego i innowacyjnego rynku płatności detalicznych w euro, który pozwoli na podwyższenie jakości usług płatniczych i zwiększenie efektywności produktów płatniczych, a także stosowanie tańszych sposobów dokonywania płatności”. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki standaryzacji podstawowych instrumentów płatniczych (polecenia przelewu, polecenia zapłaty i kart płatniczych) oraz procesów obsługi płatności (tj. ich przetwarzania, rozliczania i rozrachunku) oraz wykorzystywanych w ich toku technologii.
Porównanie SEPA i PSD przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Porównanie SEPA i PSD
Cechy
SEPA
PSD
Charakter prawny
Samoregulacja - zbiór zasad i reguł stosowanych dobrowolnie (nie będących aktem prawnym)
Dyrektywa Unii Europejskiej, która musi być wdrożona do systemów pranych krajów UE, fundament prawny dla SEPA
Termin wdrożenia
Przewidywany - 2008 - 2010 r.* Obecnie - 2014 r.


(…)

… podmiotowy
Bezpośrednio - banki
Pośrednio - izby rozliczeniowe, emitenci kart płatniczych, agenci rozliczeniowi, sieci bankomatów itd.
Wszyscy dostawcy usług płatniczych, tj. banki, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, instytucje świadczące żyra pocztowe itp. * Chodzi o termin wdrożenia instrumentów płatniczych SEPA do oferty banków.
Źródło: Opracowanie własne.
Realizacja SEPA mającej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz