Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 7 - strona 1 Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 7 - strona 2 Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 7
Uwarunkowania wynikające ze specyfiki rynku płatności Rynek płatności należy do tzw. rynków dwustronnych (two-sided markets) charakteryzujących się tym, że dostępne na nich dobra i usługi są dostarczane dwóm różnym grupom użytkowników końcowych, po cenach ustalanych w ten sposób, aby stworzyć zachęty do uczestnictwa dla obu, ponieważ korzyści jednej grupy rosną wraz ze wzrostem liczby klientów należących do drugiej (efekty sieci). Kontakt między tymi grupami jest możliwy dzięki platformom, umożliwiającym komunikowanie się stron i dokonywanie transakcji. W przypadku rynku płatności rolę platform pełnią systemy płatności instrumentami płatniczymi (np. kartą platniczą, elektroniczną portmonetką czy systemy płatności wirtualnych). Na rynkach dwustronnych występują efekty sieci (network effects) oraz efekty skali (economies of scale). Te pierwsze występują wówczas, gdy wartość danego dobra czy usługi dla konsumenta (subiektywnie postrzegana użyteczność całkowita) rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Efekty skali polegają z kolei na spadku kosztów jednostkowych w miarę wzrostu produkcji. Na rynkach dwustronnych efekty te są współzależne - wraz ze wzrostem liczby użytkowników danego instrumentu płatniczego (efekt sieci) zwiększa się liczba transakcji tym instrumentem i spada jej koszt jednostkowy (efekt skali). Naturalną właściwością rynków, na których występuje efekt sieci jest tendencja do standaryzacji, która sprawia, że z czasem wszyscy chcą używać tego samego produktu. By tak się stało konieczne jest jednak osiągnięcie przez nowe rozwiązanie tzw. masy krytycznej, czyli odpowiednio dużej liczby użytkowników. Dopiero wówczas staje się ono na tyle atrakcyjne w oczach klientów, że generowane korzyści z tytułu efektu sieci rekompensują płaconą przez nich cenę, popyt na nie szybko rośnie i zaczyna ono być konkurencyjne wobec dotychczasowych. Problemu tego nie udało się przezwyciężyć w przypadku wielu systemów elektronicznych portmonetek (np. fińskiego Avant), w przypadku innych np. systemów płatności wirtualnych udało się go pokonać, i dziś stanowią one swoisty standard w rozliczeniach transakcji internetowych. Na rynkach dwustronnych funkcjonuje także specyficzny mechanizm kształtowania cen, a mianowicie cena płacona przez klientów na rynkach dwustronnych rzadko równa się wartości nakładów zużytych do produkcji danego dobra lub usługi. Cechą charakterystyczną rynków dwustronnych jest bowiem zależność obrotów platformy od relacji między wielkościami cen dla różnych grup użytkowników (struktury cen), a nie tylko od ich łącznego poziomu. Konsekwencją tego faktu jest większa złożoność rachunku oceny opłacalności nowego przedsięwzięcia. Podmiot chcący wypromować nowy instrument płatniczy musi oszacować popyt na niego zarówno ze strony konsumentów, jak i akceptantów, poziom jego elastyczności cenowej, siłę wzajemnego powiązania tych popytów, wielkość kosztów pośrednich (w odniesieniu do obydwu grup z osobna) oraz kosztów stałych (np. infrastruktury) związanych z jego funkcjonowaniem.

(…)

…, takie jak polecenie przelewu (w tym stałe zlecenie) oraz polecenie zapłaty, są efektywne i nie mają bezpośredniej konkurencji, zwłaszcza w przypadku stałych, regularnych płatności.
Struktura rynku, oparta na dominacji banków, skutkuje obniżeniem jego efektywności, utrzymywanie się na nim dalekiej od optymalnej struktury cen oraz niską skłonnością do innowacji. Tej ostatniej dowodzi fakt, że najbardziej innowacyjne…
… oraz zdolność do identyfikowania potrzeb klientów, które nie zostały właściwie zaspokojone przez tradycyjne instrumenty płatnicze. Ponadto podmioty te, mimo, że świadczą usługi związane z niemal wszystkimi instrumentami płatniczymi, są w stanie skupić się na jednym ogniwie łańcucha wartości usługi płatniczej (np. pozyskanie klienta, zapewnienie mu infrastruktury, autoryzacja i rozliczenie transakcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz