Uniwersytet Łódzki - strona 196

Swoboda przepływu osób - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład X – Swoboda przepływu osób Podstawa traktatowa: Art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu UE gwarantuje swobodny przepływ pracowników na obszarze Unii Europejskiej. Swobodny przepływ oznacza zniesienie wobec obywateli UE wszel...

Swoboda przepływu towarów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład VII – Swoboda przepływu kapitału Budowa jednolitego rynku wiązała się z procesem usuwania trzech typów barier w handlu towarami między państwami członkowskimi....

Teoretyczne aspekty wolnego rynku - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład VI – Teoretyczne aspekty wolnego rynku 1. Geneza jednolitego rynku:       1957 - Podpisanie Traktatu ustanawiającego EWG, przewidującego budowę unii celnej a następnej „wspólnego rynku” na obszarze państw c...

Unia Europejska jako ponadnarodowe ugrupowanie integracyjne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład V – UE jako ponadnarodowe ugrupowanie integracyjne Ewolucja ta polega na: pogłębianiu integracji poszerzaniu jej zakresu przedmiotowego poszerzeniu jej zakresu terytorialnego 1. Ewolucja integracji europejskiej – od ...

Unia celna i strefa wolnego handlu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3171

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład II – Unia celna i strefa wolnego handlu 1. Preferencje celne jako istota unii celnej i strefy wolne...

Unia gospodarcza i walutowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład XI – Unia gospodarcza i walutowa Unia gospodarcza i walutowa – jest zaawansowanym etapem integracji gospodarczej, polegającym na:  nieodwołalnym wzajemnym usztywnieniu kursów walut uczestniczących państw lub rezygnacji...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Maciejczyk
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 189
Wyświetleń: 833

Dr. Iwona Maciejczyk Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Wykład I – Zarządzanie finansami przedsiebiorstw ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW 1. Źródła finansowania przedsiębiorstw: Źródła finansowania Zewnętrzne Własne Wewnętrzna Przekształcenia majątkowe Obce - kapitał podstawowy ...

Interwencja Banku Centralnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Joanna Bogołębska
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2198

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład II – Interwencja BC Zestawienie bilansowe banku centralnego Aktywa Aktywa 1000 Zagraniczne Aktywa Krajowe 1500 Pasywa Depozyty komercyjnych Pieniądz w cyrkulacji banków Zestawienie bilansowe banku centralnego...

Rola porozumień SWAP-owych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Joanna Bogołębska
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład III – Rola porozumień SWAP - owych SWAP - obok rezerw służy zapewnieniu płynności walutowej (linia/porozumienie swap’owe) 1. Substytut czy zjawisko komplementarne dla rezerw walutowych? SWAP - to mechanizm zasilania de...

Rola rezerw walutowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Joanna Bogołębska
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2163

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład I – Rola rezerw walutowych EBC – Europejski Bank Centralny SRF – System Rezerw Federalnych Rezerwy walutowe (oficjalne aktywa rezerwowe) - są to łatwo rozpor...