Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - strona 8

Kampania public relations

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

Tematem przewodnim są badania wstępne. Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: badań wstępnych, cele badań, źródła informacji, badanie wizerunku PTK, grupy otoczenia, określenie celów. A także:techniki Public Relations, kontakty, redagowanie, organizowanie, misja, imprezy spec...

Doktryny pedagogiczne -Helena Ostrowicka -wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Helena Ostrowicka-Miszewska
 • Pedagogika
Pobrań: 861
Wyświetleń: 24507

Cywilizacyjne i kulturowe uwarunkowania zmienności w myśleniu o wychowaniu i kształceniu. Doktryna pedagogiczna jest formą paradygmatu edukacyjnego(pedagogii) Ideologia edukacyjna- -idee i poglady osób, grup, klas społecznych czy całych narodów na temat edukacji, wyrażające ich interesy -podstawa r...

Teoria Wychowania - wykłady - drZając

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Dariusz Zając
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 8372

Dokument zawiera 10 stron wykładów i porusza zagadnienia takie jak: wychowanie w ramach nauki i teorii naukowych, sens nauki, T. Pilch, T. Kotarbiński, Ajdukiewicz, John Bernal, znaczenia nauki, H. Bezwińska, teorie, 3 poziomy dojrzałości rozważań teoretycznych, warstwa empiryczna, funkcje teorii, ...

Porozumiewanie się z innymi

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1281

Poziomy komunikacji. Skuteczne słuchanie. Informacje zwrotne konstruktywne i niekonstruktywne. Komunikacja niewerbalna. Porusza aspekty takie jak: uważne wysłuchanie rozmówcy, komunikowanie interpersonalne postaw i emocji, samoprezentacja, rytuał, podtrzymywanie

Potrzeby społeczne

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1764

Temat przewodni to potrzeby społeczne i ich diagnozowanie. Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: definicje potrzeb, podejście do diagnozowania potrzeb,potrzeby społeczne, potrzeby o genezie przyrodniczej, potrzeby kulturowe, potrzeby organizacyjne, badania specjalne, ewaluacja i m...

Prawa człowieka drugiej generacji - Prawo socialne

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2625

Praca jest z 1999 roku, ma 18 stron i porusza zagadnienia takie jak: prawo do pracy, prawo do odpowiednich warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo rodziny do ochrony i pomocy, prawo do odpowiedniego poziomu życia, prawo do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i psyc...

Biomedyka - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Elżbieta Kościńska
Pobrań: 504
Wyświetleń: 13363

in. takie zagadnienia jak: rozwój biologiczny człowieka, rozwój osobniczy człowieka, okres szkolny, metody kontroli rozwoju, układ immunologiczny, układ nerwowy, układ hormonalny. BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA -wykład- dr Kościńska Elżbieta E- mail: ellakos@tlen.pl 1.10.2009r. Janczewsk...

Metody zajęć pozaszkolnych PO Przysposobienie Obronne

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2814

Tematem przewodnim jest metodyka przygotowania pozaszkolnych form zajęć z PO. Informacje zawarte w notatce to: zajęcia pozaszkolne, metody zajęć pozaszkolnych, metody zajęć masowych, przygotowanie uczniów do wycieczki, zajęcia w kółkach zainteresowań, zajęcia w klubach młodzieżowych, metody pra...

Strategie uczenia się

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Ewa Lemańska-Lewandowska
 • Techniki Pracy Umysłowej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5628

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: uczeń samosterowny, rola wiedzy uprzedniej, rodzaje wiedzy, system pamięci, pamięć krótkotrwała i pamięć trwała, rodzaje strategii uczenia się, strategie powtarzania, strategie opracowywania, strategie organizowania, strategie metapoznawcze, noto...

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 7903

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Prof. Kostyło Wykład I- 6.10.2011 Koncepcje ANARCHIZM. 1.HISTORIA ANARCHIZMU. Anarchizm jest teorią polityczną utrzymującą, że wszelkie formy władzy rządowej są niepotrzebne i niepożądane społecznie. Powi...