Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 8330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne koncepcje filozofii i etyki - strona 1 Współczesne koncepcje filozofii i etyki - strona 2 Współczesne koncepcje filozofii i etyki - strona 3

Fragment notatki:

Współczesne koncepcje filozofii i etyki
Prof. Kostyło
Wykład I- 6.10.2011
Koncepcje ANARCHIZM.
1.HISTORIA ANARCHIZMU. Anarchizm jest teorią polityczną utrzymującą, że wszelkie formy władzy rządowej są niepotrzebne i niepożądane społecznie. Powinno się opierać na dobrowolnej współpracy i wolnych stowarzyszeniach jednostki i grup. Za twórcę współczesnej koncepcji anarchizmu uważa się Pierre Josepha Proudona, jest to autor pracy „Czym jest własność” z 1840r. Proudon był pierwszym filozofem który ocenił anarchizm pozytywnie. Przed Proudonem pisano o anarchizmie w sposób negatywny. II poł. XIXw.- kolejny krok w rozwoju anarchizmu i wtedy anarchizm wszedł w konflikt z marksizmem, ten konflikt znalazł symboliczny kontekst w starciu pomiędzy Karolem Marksem a Michałem Bakowinem.
W latach 80-tych XIXw. Ruch anarchistyczny rozwijał się w ramach tzw. anarchosyndykalizmu- był to ruch który za pomocą związków zawodowych i strajku generalnego dążył do całkowitego sparaliżowania państwa.
Na przełomie XIX/XXw. Anarchiści głównie w Wlk. Brytanii i USA dążą do zakładania wspólnot bazowych w których wcielają w życie swoje idee. Swoją obecność Ruch Anarchistyczny pokazuje w czasie wojny Domowej w Hiszpanii w latach 30-tych. Tworzono wspólnoty anarchistyczne w czasie II wojny światowej, wtedy anarchiści byli marginalizowani przez wszystkie państwa gdyż stanowili zagrożenie dla spójności i funkcjonowania państwa. W latach 50-tych Ruch Anarchistyczny odrodził się głównie w ramach ruchu na rzecz wolności obywatelskich. Silny wpływ anarchizmu ujawnił się w wystąpieniach studenckich w 1968roku. Kolejny etap to lata 70-te. Tutaj dostrzegamy silne wpływy anarchizmu w ruchach ekologicznych. W latach 90-tych mamy ruch anty- i alter-globalistów.-ruch skierowany przeciw bankom światowym, strukturze G8 czyli grupa w której zrzeszonych jest 8 najbogatszych państw. Wraz z powstaniem i rozwojem Internetu właśnie w tym ruchu anarchistycznym łatwiej porozumiewać się i tworzyć różne akcje. W kulturze współczesnej anarchizm pojawia się w muzyce młodzieżowej (najczęściej w muzyce).
Anarchizm pochodzi z grec. an-archos- oznacza bez autorytetu lub bez władzy W „czym jest własność”stwierdził że ludzie dążą do stanu anarchii, gdyż tylko w tym stanie możliwe jest funkcjonowanie społeczeństwa wg naturalnego porządku
Propaganda czynyopracował ją włoski anarchista Errico Malatesta w roku 1896.
Jego propaganda czynu to założenie że najlepsza propagandą jest czyn, a nie słowa. Na początku chciał do tego czynu zachęcić włoskich chłopów, ale gdy byli oni niechętni do czynu to Malatesta zaproponował aby anarchiści zajęli się rzucaniem bomb. Bomby rzucano w stronę członków rodzin królewskich, prezydentów, generałów.

(…)

… dla relacji. „Nikt nie jest samotną wyspą”.
Wykład V- 17.11.2011
2 koncepcje: - egzystencjalizm
- ateizm Odgrywają ważna rolę w XX w.
Egzystencjalizm(ma swoje źródła we Francji)
Przedstawiciele:
Francja
- Jean Paul Sartre(1905-1980)
- Maurice Merleau-Ponty
- Simone de Beauvoir
- Albert Camus
- Jean Wahl
- Gabriel Marcel Niemcy
- Martin Heidegger
- Karl Jaspers
- Martin Buber
- Paul Tillich (rozwijał egzystencjalizm w obszarze teologii)
Hiszpania
- Miguel de Unamuno
- José Ortega y Gasset
Rosja
- Nikołaj Bierdiajew
- Lew Szestow Polska
- Henryk Elzenberg
Prekursorzy egzystencjalizmu- XIX wiek Filozofowie:
- Duńczyk Søren Kierkegaard
- Niemiec Friedrich Nietzsche Egzystencjalizm charakteryzował się tym, że był ścisłym połączeniem namysłu i twórczości literackiej.
Jean Paul Sartre- literat, dramaturg, wpływ…
… jak najmniej do czynienia(narcyzm). Filozofia na podstawie Jean Paul Sartre: Był on literatem a w drugiej kolejności filozofem, zaledwie 7 z jego książek to książki filozoficzne. Widać u niego tendencję, że jestem tym co napisze, tym co pozostawię po sobie w druku.
Urodziła się w rodzinie oficera marynarki i matki katoliczki. W wieku gdy miał 2 lata ojciec jego zmarł, na jego wychowanie duży wpływ miał…
…. W momencie kiedy uznamy tę alienację ekonomiczną a to trudno obalić ten układ(przez rewolucję). Nie możemy utrzymywać wiary w Boga bo tak długo będziemy utrzymywać ten układ.
2. Ateizm egzystencjalistyczny- pogląd Jean Paul Sartre- głosi oficjalnie hasło „Bóg umarł” niemożliwe jest aby obok siebie mogli żyć wszechstronny Bóg oraz wolny człowiek.
Sartre mówił, że jeśli Bóg istniej to człowiek jest nicością…
…. Prekursorzy liberalizmu:
- John Locke(1632-1704)
- Montesquieu(1689-1755)
- A. Smith(1723-1790)
- Immanuel Kant(1724-1804) Twórcy liberalizmu: Szacki wymienia 4 nazwiska osób, które sformułowały doktrynę liberalizmu:
- Benjamin Constant(1767-1830)
- Wilhelm von Humboldt (1767-1835)
- Alexis de Tocqueville(1805-1859)
- John Stuart Mill (1806-1873)- u niego najbardziej można znaleźć wprost doktrynę liberalizmu…

Liberalizm a demokracja= demokracja liberalna Relacje między demokracją a liberalizmem są bardzo złożone, niektórzy utożsamiają liberalizm i demokrację twierdzą że występują tylko małe różnice, inni natomiast twierdzą że nie istnieje demokracja liberalna że albo istnieje liberalizm albo demokracja.
C.Schmitt(nazistowski ideolog)- czasami jego myśli zostają odgrzebywane, twierdzi że demokracja liberalna…
… obywatel=5głosów. Człowiek wykształcony powinien mieć większe prawa, gdyż ona płaci większe podatki.(różne takie dziwne pomysły się pojawiały)
Kiedy ideał demokracji był wcielony w życie to liberałowie byli niechętni. Cała myśl Jurgena Habermasa związana z koncepcją demokracji- jest to obrona demokracji liberalnej wyposażenia jej w demokrację deliberacyjną
Deliberacja- rozumne dochodzenie do konsensusu…
….
F. Tonnies (1855 - 1936) Rodzaje społeczności:
Gemenschaft - wspólnota - dominują więzi emocjonalno - efektywne, tzw. solidarność organiczna. Jednostki wchodzą w relacje z innymi ludźmi całym sobą, więzi są bezpośrednie, np. rodzina, klany, wioski.
Gesollschaft - stowarzyszenie, zrzeszenie - rodzaj stosunków o charakterze formalno - rzeczowym, opartych na racjonalnej kalkulacji, umowie, wymianie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz