FILOZOFIA notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2373
Wyświetleń: 11606
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FILOZOFIA notatki - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest filozofia wykładana na przedmiocie Filozofia i etyka. Prowadzony przez prof. dr hab. Edwarda Jeliński na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pliku nr 1 zawarte informacje to: czym jest filozofia, filozoficzny pogląd na świat, co różni filozofię od innych nauk szczegółowych, spektakularność filozofii, pozytywiści filozoficzni o ideologii, przykłady filozofii człowieka: Sokrates, Demokryt, Platon, Arystoteles. Dodatkowo: Tomizm, założenia filozofii moralnej Jana Pawła II, teoria poznania, racjonalizm nowożytny Kartezjusz, Gilssn, Pascal, Holbach, Diderot, empiryzm nowożytny, filozofia Locka.

Notatka numer dwa porusza takie kwestie jak: czy filozofia jest potrzebna, czym jest mądrość, intelektualizm etyczny, cnota dianoetyczna, trwała dzielność intelektualna, dzielność etyczna, przedmiot filozofii, egzystencjaliści, intuicjonizm, etyka, moralność, filozofia polityki, metody filozofii polityki, związki filozofii z innymi dyscyplinami, filozofia antropologiczna, obecne idee w filozofii polityki, kolektywizm, intencjonalizm, akcydentalizm, głębizm, spektaklizm, racjonalizm, irracjonalizm. Charakteryzuje twórców myśli teoretycznej takich jak: Arystoteles, Platon, Cyceron, Św. Augustyn, Św. Tomasz, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Weber, Dahl. Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: konserwatyzm i jego rodzaje, liberalizm, anarchizm, totalitaryzm.

Kolejny plik zawiera informacje takie jak: początki filozofii, filozofia a nauka, filozofia a światopogląd, struktura filozofii, atrybuty świata i jego własności, teoria poznania, granice możliwości poznania człowieka, filozofia współczesna, filozofia człowieka.

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
FILOZOFIA
Wykładowca:
Prof. dr hab. E. Jeliński
Rok I semestr I
LITERATURA PRZEDMIOTU
Ajdukiewicz Kazimierz „Zagadnienia i kierunki filozofii”, Warszawa 1949.
Anzenbacher Arno „Wprowadzenie do filozofii”, Kraków 1987.
Galerowicz Jan „Na ścieżkach prawdy - wprowadzenie do filozofii”, Kraków 1992.
Trąbiec, Zdybicka Zofia, Jaroszyński Piotr, Albert Mieczysław, Kamiński Stanisław „Wprowadzenie do filozofii”, Lublin 1992.
Matraszek Karol, Pawłowski Cezary, Ryndak Marian, Such Jan „Filozofia tom I i II”, Warszawa 1989.
Początki filozofii:
philein (miłować)
umiłowanie mądrości
sophia (mądrość)
Jako pierwszy terminu filozofia użył Pitagoras. Założył pierwszą szkołę filozofii. Wg Pitagorasa posiadanie mądrości to domena Bogów, człowiek może ja miłować, zbliżać się do niej, ale posiąść do końca nie może.
Początek filozofii europejskiej przypada na przełom VI i VII w. p.n.e. Główne nurty rozwoju filozofii:
świat i jego istota, kosmos - od VI w. p.n.e. (ontologia),
problematyka człowieka - od V w.
kwestia poznania ludzkiego - od XVII w.
Przedstawione powyżej chronologicznie powstające problematyki wzajemnie się przeplatały(-ją).
Problematyka filozofii zajmował się francuski myśliciel XVIII w. Wolter. Twórca traktatu „Listy o Anglikach”, „Listy o filozofii”.
Już w antyku zostały sformułowane podstawy filozoficzne. Filozofia to:
to ćwiczenie myśli, woli,
to tryb życia, przynoszący wolność duszy, świadomość kosmiczną, przez trud życia człowiek ćwiczy wolę, myśl, dąży do mądrości, to metoda leczenia strachu, lęku, osiąganie wolności wewnętrznej, stan, w którym własne ja zależy tylko od siebie samego. Arystoteles powtarzał, że życie w kompletacji zapewnia niezależność. Marek Aureliusz (II w.) - cesarz rzymski, traktat o postrzeganiu świadomości kosmicznej pt. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz