Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - strona 7

Historia powszechna XIX w.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. nadzw. UKW Andrzej Topij
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3969

UKW Andrzeja Topija, który wykłada na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Notatka składa się z niecałych 70 stron. Poruszono w niej m.in. następujące zagadnienia: secesja-styl w sztuce; polityka bałkańska Austro-Węgier w latach 1878-1903; rozwój terytorialny USA; I wojna bałkańska; II ...

Zarządzanie kryzysowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Włodzimierz Karwowski
 • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4060

ĆWICZENIA 03.10.2011 Prowadzący: dr Karwowski Egzamin Ważne notatki z ćwiczeń. ĆWICZENIA 1 17.10.2011 WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE Zagrożenie - jest definiowane jako wydarzenie potencjalne lub aktualnie występujące, które może powodować lub powoduje straty w mieniu i ludziach. Jest zdarz...

Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Ryszard Gerlach
 • Podstawy pedagogiki pracy
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 5684

WYKŁAD 12.10.2011 Prowadzący: prof. Gerlach Zaliczenie z oceną - test na ostatnim wykładzie Literatura: Zygmunt Wiatrowski. Podstawy pedagogiki pracy. Czasopisma: Pedagogika pracy, Ustawiczna edukacja dorosłych, Problemy profesjologii,...

Filozofia I rok

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Piotr Kostyło
 • Filozofia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3087

in. zagadnienia takie jak: definicje filozofii, umiłowanie mądrości, początki filozofii, blok nauk formalnych, metafizyka, hylemorfizm, abstrahowanie, szkoła egzystencjalizmu, etyka normatywna, neopragmatyzm, empiryzm radykalny, funkcjonalizm, strumień świadomości. H. Bergson, Dusza i ciało, [w] te...

Historia wychowania obronnego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ryszard Bania
 • Teoria wychowania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4732

WYKŁAD 21.02.2012 Prowadzący: dr Ryszard Bania Zaliczenie z oceną: WYKŁAD 1 21.02.2012 HISTORIA WYCHOWANIA OBRONNEGO - WPROWADZENIE HISTORIA WYCHOWANIA OBRONNEGO - zajmuje się organizacją, uzbrojeniem, sposobem prowadzenia walki, a także wychowaniem żołnierzy na przestrzeni dziejów. Cele: jest to ...

Dydaktyka Historii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Lech Kacprzak
 • Dydaktyka Historii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2520

ustalenie dziedziny i problematyki badawczej, krytyka i interpretacja materiału źródłowego, metody badawcze, funkcje dydaktyki historii. historia jako przekaz wartości, metody nauczania, niepowodzenia szkolne uczniów. metody ich przezwyciężania. WYKŁAD 12.10.2011 Prowadzący: dr Lech Kacprzak Egz...

Historia Nowożytna - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ilona Błaszczyk
 • Historia nowożytna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2044

WYKŁAD 18.10.2011 Prowadzący: dr Błaszczyk WYKŁAD 1 18.10.2011 ŹRÓDŁA REORMACJI I WYSTĄPIENIE MARCINA LUTRA W XVI i XVII w. wszelkie kłótnie gospodarcze, polityczne miały charakter wystąpień religijnych. Ponieważ kościół miał w zasadzie wpływ na wszystkie dziedziny życia i bardzo często prawo powo...

Historia Nowożytna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ilona Błaszczyk
 • Historia nowożytna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2387

ĆWICZENIA 04.10.2011 Prowadzący: dr Ilona Błaszczyk Ze strony pracownicy.ukw - ściągnąć sylabus Przygotować na kolejne zajęcia: Społeczeństwo w Rzeczpospolitej XVI - XVIII w. zróżnicowanie społeczne, przywileje stanu, zwrócić uwagę na mieszczaństwo, stosunki szlachty z mieszczaństwem. ĆWICZENIA 1 ...

Jan Tuczyński -Schopenhauer a Młoda Polska - streszczenie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Literatura od 1918
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2597

...Stefan Pawlicki rozpoczął polskiej studia nad Schopenhauerem. Na jego popularność składa się nie tylko system filozoficzny, ale legenda Schopenhauera, jego nauka to nie tylko struktura filozoficzna, ale swoisty ruch umysłowy o podłożu społeczno-etycznym. Decydujący wpływ na tę popularność m...

Osnowa lekcyjna - kultura fizyczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3913

Treść notatki stanowi plan lekcji wychowania fizycznego. ...Doskonalenie sprawności motorycznej w zakresie gier i zabaw z piłką. Zadania z zakresu umiejętności: uczeń potrafi poprawnie wykonać rzut i złapać piłkę w locie sprawności: uczeń doskonali rzuty celne przy zabawach z piłką wiadomoś...