Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 6391
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład - strona 1 Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład - strona 2 Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład - strona 3

Fragment notatki:WYKŁAD 12.10.2011
Prowadzący: prof. Gerlach Zaliczenie z oceną - test na ostatnim wykładzie
Literatura:
Zygmunt Wiatrowski. Podstawy pedagogiki pracy.
Czasopisma:
Pedagogika pracy,
Ustawiczna edukacja dorosłych,
Problemy profesjologii,
Szkoła, zawód, praca.
WYKŁAD 1 12.10.2011
AKTUALNE I ANTYCYPOWANE PROBLEMY PEDAGOGIKI PRACY
Pedagogika pracy jest jedną z subdyscyplin pedagogiki. Pedagogika pracy powstała w 1972 roku. Utworzono w Warszawie Instytut Kształcenia Zawodowego. Dyrektorem był Tadeusz Nowacki. I wtedy powołano do życia nową subdyscyplinę: pedagogikę pracy.
Istnieją dwa powody powołania pedagogiki pracy:
znaczne rozdrobnienie i rozproszenie problemów, którymi miałaby się ta subdyscyplina zajmować (a więc istniała konieczność skupienia tej subdyscypliny),
potrzeby praktyki.
Zastanawiano się jak nazwać tą subdyscyplinę. Proponowano nazwy: pedagogika zawodowa, pedagogika zakładu pracy, pedagogika przemysłowa, pedagogika inżynieryjna. Przeważyła koncepcja, że będzie się nazywać pedagogiką pracy. Wskazano na dwa powody, które wpłynęły na wybór tej nazwy:
nie była to nazwa zupełnie nowa bo funkcjonowała w krajach niemieckojęzycznych,
istniały w Polsce inne nauki o pracy (filozofia pracy, socjologia pracy, ergonomia pracy).
Wyodrębniono 10 problemów, którymi pedagogika pracy miałaby się zajmować:
zagadnienia teleologiczne (dotyczą celów kształcenia),
zawodoznawstwo ( badania, analizy dotyczące zawodów, klasyfikacji zawodów i specjalności),
dobór i układ treści kształcenia (chodzi o treści kształcenia zawodowego, kryteria doboru treści kształcenia zawodowego, związek tych treści z potrzebami rynku pracy),
zagadnienia wychowania (chodzi o wychowanie ucznia szkoły zawodowej, pracownika pracy, kształtowania kultury technicznej),
teoretyczne podstawy opracowań metodycznych (dotyczy organizacji i przebiegu procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego),
orientacja zawodowa (przygotowanie do podejmowania decyzji edukacyjnych),
dokształcanie i doskonalenie zawodowe (dotyczy osób dorosłych),
zagadnienia wyposażenia i materialnych warunków realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (dotyczy architektury szkolnej, infrastruktury warsztatów szkolnych),
zagadnienia organizacji i kierownictwa (jakość kształcenia i kryteria pracy szkoły),
pedeutologia (przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli kształcenia zawodowego i deontologii nauczycielskiej).
Postanowiono połączyć te problemy i stworzyć działy (obszary) pedagogiki pracy:
kształcenie przedzawodowe - obejmuje to wszystko, co decyduje o rozwoju jednostki w okresie poprzedzającym systematyczne kształcenie zawodowe i pomaga w dokonaniu właściwego wyboru zawodu. W jego zakres wchodzi:

(…)

… i specjalistycznego realizowanego głównie w szkole zawodowej, ale także w zakładach pracy i instytucjach oświaty pozaszkolnej; obejmuje przede wszystkim cele, treści, programy, proces, formy, metody i środki kształcenia,
ustawiczne kształcenia zawodowe dorosłych - obejmuje procesy edukacyjne w całym okresie aktywności zawodowej, ale także problemy adaptacji społeczno - zawodowej, identyfikacji i stabilizacji…
… tych, które posiadają najlepsze kwalifikacje do jej wykonywania.
SELEKCJA SZKOLNA - występuje wtedy gdy do danego typu szkoły zgłasza się wielu kandydatów ale także wtedy gdy szkoła stawia im określone wymagania i przyjmuje tylko tych, którzy je spełnią.
PORADNICTWO ZAWODOWE - to metoda działania rodziców, nauczycieli, kwalifikowanych doradców zawodowych a przede wszystkim pracowników poradni pedagogiczno…
… jako indywidualność, jako wzór osobowy, jako osoba godna naśladowania,
koncepcja edukacji problemowej (zwana też progresywną) - w której akcentuje się przygotowanie do dostrzegania, określania i rozwiązywania różnych problemów,
wielostronna - zawierająca elementy wcześniej wymienione i obejmująca trzy kategorie aktywności:
intelektualną,
emocjonalną,
praktyczną.
WYKŁAD 9 11.01.2012
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Istnieją dwa podejścia do terminu kształcenia ustawicznego:
rozumiane jako kształcenie całożyciowe;
rozumiane jako kształcenie dalsze poszkolne obejmujące okres aktywności zawodowej oraz okres tzw. trzeciego wieku.
Terminem nadrzędnym jest edukacja permanentna. W ramach tego wyróżniono dopełniające się procesy:
wychowanie naturalne (twórca - Rousseau);
kształcenie i wychowanie szkolne;
kształcenie równoległe…
… pracy,
przedstawiciele zawodów
Studia doktoranckie
Uzupełniające studia magisterskie
Studia magisterskie
Wyższe studia zawodowe
Matura
Szkoła policealna
Szkoła policealna
Szkoła policealna
Szkoła policealna
Uzupełniające liceum ogólnokształcące
Technikum uzupełniające
Liceum ogólnokształcące
Liceum profilowane
Technikum
Zasadnicza szkoła zawodowa
(od 2 do 3 lat)
Gimnazjum
Szkoła podstawowa

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz