Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - strona 6

Rozwój człowieka i jego prekursorzy- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Katarzyna Lubiewska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

definicja rozwoju i jej prekursorzy (np. Hall, Darwin). rozwój 1. «proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; też: stadium tego procesu» 2. «sposób rozwijania się zdarzeń w czasie» 3. «proces zmian zachodzących w organizmach w ciągu życia ...

Rozwój i poziomy układu nerwowego- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Katarzyna Lubiewska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

rozwój i poziomy układu nerwowego. Układ nerwowy składa się z dwu części – układu ośrodkowego i obwodowego. Mózg i rdzeń przedłużony stanowią ośrodkowy układ nerwowy; obwodowy układ nerwowy składa się z sieci

Wniosek wynika z badań Harlowa- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Katarzyna Lubiewska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

wniosek wynika z badań Harlowa W eksperymencie wykorzystano dwa surogat matek, które zostały umieszczone w klatce. Jeden został skonstruowany z drucianej siatki, a drugi był z takiego samego materiału, ale pokryty był włochatym sukiennym kocyki...

Fizyczny i symboliczny brak rodzica

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Co oznacza fizyczny i symboliczny brak rodzica? Fizyczny brak rodzica związany jest ze śmiercią, długim wyjazdem jednego z rodziców, lub rozwodem rodziców-faktyczny brak obecności rodzica. Symboliczny brak rodzica- jest to taka sytuacja życiowa dziecka, w której rodzic przebywający w domu i fiz...

Różnice między całościową a wybiórczą strategią diagnozowania rodziny...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Wymień różnice między całościową w wybiórczą strategią diagnozowania rodziny. a) DIAGNOZA WYBIÓRCZA (FRAGMENTARYCZNA)-uwzględnia (w zależności od celu postępowania diagnostycznego) wybrane, najistotniejsze dla przebiegu i efektu wychowania cechy i warunki rodzinne -są one rozpoznawane szczegółow...

Diagnoza pozytywna i negatywna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Zabrocka
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 6538

Wyjaśnij pojęcie diagnoza pozytywna/ diagnoza negatywna. DIAGNOZA POZYTYWNA- koncentruje się na mocnych stronach dziecka, badanej jednostki. Podkreśla pozytywne cechy rozwoju lub funkcjonowania dziecka, czasem wskazuje na jego zainteresowania. (np. uczeń wykazuje wysoki poziom…) DIAGNOZA NEGATY...

Perspektywy odkrywania podmiotowości- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Dariusz Zając
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784

Perspektywy odkrywania podmiotowości. E. Kubiak – Szymborska wyróżnia cztery komplementarne względem siebie perspektywy odczytywania podmiotowości w kontekście wychowania: 1. zwraca uwagę na podmiotowy charakter wychowania, a ściśle rzecz biorąc na relacje zachodzące między podmiotami wychowani...

Znaczenie pamięci utajonej w rozwoju człowieka- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Katarzyna Lubiewska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

znaczenie pamięci utajonej w rozwoju przywiązania: Pamięć utajona jest to pamięć najwcześniej dojrzała, już 3 miesiące przed przyjściem dziecka na świat. Informacje, które znajdują się w pamięci utajonej mają wpływ na całe nasze życie. Nie mamy do niej dostępu, występuje w mózgu utajonym. W pier...

Teoretyczne Podstawy Wychowania , Teoria Wychowania, ćwiczenia, dr Zaj...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ludmiła Zając-Lamparska
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 2541
Wyświetleń: 10927

Dane opracowanie zawiera notatki z ćwiczeń Teoretycznych Podstaw Wychowania prowadzonych przez dr Zając. W materiałach tych zostały opisane zagadnienia na następujące tematy: definicje wychowania, warunki do zaistnienia wychowania, elementy zjawiska wychowania, wychowanie na tle innych zjawisk i pro...

Etyka - moralność i etyka zarys

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3640

Dokładna tematyka notatki jest następująca: moralność i etyka zarys, etyka życia gospodarczego a etyka biznesu, etyki zawodowe a etyka biznesu, moralność i etyka zarys, światopogląd aksjologiczny, relacje pojęć moralność i etyka, motywacja moralna, wzory osobowe, dziedziny i zadania refleksji etycz...