Etyka - moralność i etyka zarys

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3640
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka - moralność i etyka zarys - strona 1 Etyka - moralność i etyka zarys - strona 2 Etyka - moralność i etyka zarys - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: moralność i etyka zarys, etyka życia gospodarczego a etyka biznesu, etyki zawodowe a etyka biznesu, moralność i etyka zarys, światopogląd aksjologiczny, relacje pojęć moralność i etyka, motywacja moralna, wzory osobowe, dziedziny i zadania refleksji etycznej, wątek deontologiczny, wątek perfekcjonistyczny, wątek solidarnościowy, wątek felicytologiczny, charakter wartościująco normatywny, dziedzina rozważań etycznych metaetyka, moralnośc i kodeksy moralne, etyka życia gospodarczego a etyka biznesu, moralność jednostki a moralność zbiorowości, zakresy moralności indywidualnej, życie gospodarcze a nauki ekonomiczne i etyka, ekonomia normatywna, wartość i moralność pracy, personalistyczna koncepcja pracy ludzkiej, spory wokół kwestii stosunków własnościowych, zasada sprawiedliwości, sprawiedliwość dystrybutywna, prawo do zysku i bogactwa, sprawiedliwość retrybutywna, podział pracy i zróżnicowanie moralności, etyki zawodowe a etyka biznesu, etyka moralność zawodowa, czy biznes jest zawodem, czy możliwa jest etyka biznesu? pojęcie etyka biznesu, zarys historyczny etyki biznesu, uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu, ogólnoetyczne, aksjologiczne, szczegółowe problemy etyki biznesu, etos biznesu i jego składniki, podstawowe zakresy etyki biznesu, etos biznesu, cnota uczciwości, uczciwość dyspozycyjną, etyka menedżera i kierowania ludźmi, zainteresowanie rozwojem i awansem, pracodawca pracownicy, etyka kupiecka, uczciwa konkurencja, praktyki korupcyjne, etyka reklamy, biznes i ochrona środowiska naturalnego, problem odpowiedzialności.

Moralność i etyka. Zarys
Uwagi wstępne.
Relacje pojęć moralność i etyka.
Struktura i funkcje moralności.
Dziedziny i zadania refleksji etycznej.
Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza się:
Moralnośc i kodeksy moralne.
ŚWIATOPOGLĄD AKSJOLOGICZNY
Etyka życia gospodarczego a etyka biznesu
Moralność jednostki a moralność zbiorowości.
"Zakresy" moralności indywidualnej.
Krótki zarys rozwoju etyki zawodowej.
Zakresy moralności społecznej
Życie gospodarcze a nauki ekonomiczne i etyka.
Wartość i moralność pracy.
Spory wokół kwestii stosunków własnościowych.
Zasada sprawiedliwości.
Prawo do zysku i bogactwa.
Etyki zawodowe a etyka biznesu
Podział pracy i zróżnicowanie moralności.
Czy biznes jest zawodem?
Czy możliwa jest etyka biznesu?
Zarys historyczny etyki biznesu.
Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu.
Podstawowe zakresy etyki biznesu.
Szczegółowe problemy etyki biznesu
Etos biznesu i jego składniki
Cnota uczciwości.
Etyka menedżera i kierowania ludźmi.
Pracodawca-pracownicy.
Etyka kupiecka.
Uczciwa konkurencja.
Praktyki korupcyjne.
Etyka reklamy.
Biznes i ochrona środowiska naturalnego.
Problem odpowiedzialności
--------------------------------------------------------
MORALNOŚĆ I ETYKA. zarys
UWAGI WSTĘPNE. Wszelkie rozważania na temat etyki biznesu wymagają poprzedzenia uwagami wstępnymi, dotyczącymi tak podstawowych pojęć, jak mo­ralność czy etyka. Stosowane powszechnie mają one sens ogólny, znaczenie uni­wersalne. W odniesieniu do określonych dziedzin życia, w tym do biznesu, czy działalności zawodowej w ogóle, także polityki, sportu, życia seksualnego itp. ule­gają konkretyzacji, uszczegółowieniu.
W kwestii tych pojęć i określonych przez nie zjawisk - tak w sensie uniwersal­nym, jak i konkretnym - występują dwie tendencje.
Pierwszą jest negacja lub bagatelizowanie roli i znaczenia moralności. W orze­czeniach dotyczących swoistości "naszyc ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz