Etyka życia gospodarczego a etyka biznesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka życia gospodarczego a etyka biznesu - strona 1

Fragment notatki:

ETYKA ŻYCIA GOSPODARCZEGO A ETYKA BIZNESU Etyka indywidualna a etyka społeczna - Ekonomia a etyka biznesu - Życie gospodar¬cze a wartości i wartościowanie moralne - War¬tość pracy - Stosunki własnościowe - Problematyka sprawiedliwości - Prawo do zysku i bogactwa MORALNOŚĆ JEDNOSTKI A MORALNOŚĆ ZBIOROWOŚCI. W re¬fleksji etycznej, a także w praktyce moralnej, różnie są rozkładane naciski na okre¬ślone wartości i zasady moralne - różne są ich konfiguracje. Wartości te i zasady ujawniają się nie tylko w tzw. życiu osobistym, lecz także, na ogół, w ścisłym związ¬ku z praktyczną, społeczną działalnością jednostki i całych zbiorowości - poli¬tyczną i gospodarczą, występując tu w splocie z regularni bezpośrednio polityczny¬mi i ekonomicznymi ("gry" politycznej i ekonomicznej). Toteż wyróżnia się, z tego punktu widzenia, dwa obszary moralności. Jeden z nich dotyczy postępowania jednostki ludzkiej - do niego odnosi się poję¬cie moralności (etyki) indywidualnej. Drugi - życia zbiorowości ludzkiej, działań zbiorowych i organizujących je instytucji. Tutaj stosowane jest pojęcie moralności (etyki) społecznej. Określenia te są współcześnie stosowane powszechnie, choć różnie jest pojmowana ich treść. Według jednego z obiegowych poglądów, moralność indywidualną stanowią powinności jednostki ludzkiej wobec niej samej (np. poczucie własnej godności, szacu¬nek dla siebie), natomiast moralność społeczną - te reguły, które dotyczą postępowania jednostek wobec innych ludzi oraz zbiorowości, udziału jednostki w życiu zbiorowym. Taki podział ma pewne uzasadnienie, jednakże jest mało ostry. Bardziej zasadny jest pogląd, według którego na moralność indywidualną składają się normy moralne (war¬tości, wzorce, oceny), które odnoszą się bezpośrednio do postępowania jednostki ludz¬kiej - ona jest jej podmiotem. Obojętnie, czy chodzi o jej zachowanie się względem niej samej, czy względem innych ludzi, o jej udział w życiu zbiorowości. Moralność społeczną zaś konstytuują te reguły moralne (wartości, oceny, wzor¬ce), które odnoszą się do zorganizowanego życia zbiorowego, do działania grup i instytucji społecznych - one są jej podmiotem. Stosowane jest tu również określenie: "moralność życia zbiorowego". ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz