Etyka urzędnicza

note /search

Życie gospodarcze a nauki ekonomiczne i etyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

ŻYCIE GOSPODARCZE A NAUKI EKONOMICZNE I ETYKA. W ca¬łość życia gospodarczego w szczególny sposób wikłane są (oprócz techniki, infor¬macji itp.) ekonomia oraz etyka, które wchodzą tu z sobą w swoiste relacje. Te ogólne relacje rzutują też na pojmowanie etyki biznesu. Nie ma tu miejsca na szersze prz...

Biznes i ochrona środowiska naturalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

BIZNES I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. W warun¬kach współczesnych tzw. zagrożenia cywilizacyjne, a zwłaszcza dewastacja śro¬dowiska przyrodniczego, stały się równe zagrożeniom militarnym - możliwości użyczana powszechną skalę broni termonuklearnej. W obu przypadkach mogą one prowadzić do unicestw...

Cnota uczciwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

CNOTA UCZCIWOŚCI. Uczciwość należy do najbardziej podstawowych i powszechnie obiegowych wartości w etyce biznesu, odnoszących się do całej jego przestrzeni, do jego działalności we wszystkich dziedzinach, do wszystkich wystę¬pujących w nich relacji. Ale należy także do zasad najczęściej łamanych. J...

Czy biznes jest zawodem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

CZY BIZNES JEST ZAWODEM? Czy ludzi biznesu można potraktować jako grupę zawodową, a etykę biznesu jako odmianę etyki zawodowej`? Kryteriami pozwalającymi wyróżnić poszczególne zawody są głównie kwalifi¬kacje i funkcje pełnione przez ich prz...

Etyka biznesu - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

CZY MOŻLIWA JEST ETYKA BIZNESU? Czy jednakże jest do pogodze¬nia z istotą i praktyką "twardego" biznesu jakakolwiek etyka - wartości i zasady moralne? Czy więc etyka biznesu jest w ogóle możliwa? Są to te same pytania, jakie odnosić można do '.rycia gospodarczego w ogólności, oraz do nauk...

Dziedziny i zadania refleksja etycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

DZIEDZINY I ZADANIA REFLEKSJI ETYCZNEJ. Wypowiadając się o świecie posługujemy się zarówno zdaniami opisującymi istniejący stan rzeczy, jak i zdaniami oceniającymi, wartościującymi owe zjawiska według jakichś kryteriów. Przykładami zdań pierwszego typu są np. zdania: "X hoduje róże i tulipany&...

Etyka życia gospodarczego a etyka biznesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

ETYKA ŻYCIA GOSPODARCZEGO A ETYKA BIZNESU Etyka indywidualna a etyka społeczna - Ekonomia a etyka biznesu - Życie gospodar¬cze a wartości i wartościowanie moralne - War¬tość pracy - Stosunki własnościowe - Problematyka sprawiedliwości - Prawo do zysku i bogactwa MORALNOŚĆ JEDNOSTKI A MORALNOŚĆ ZBIO...

Etyka a moralność

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2212

ETYKA A MORALNOŚĆ Etyka to tyle co nauka o moralności zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności i ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Etyka to ogół norm moralnych, zasad postępowania przyjętych i obowiązujących w danej epoce i

Etyka jako nauka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2100

ETYKA JAKO NAUKA W ramach etyki wyróżniamy 3 gałęzie: Etiologia moralności Etyka normatywna (normatywno-wyjaśniająca) Metaetyka (logika krytyczna, logika etyki, filozofia moralna) Pytania typowe dla etyki: Jak jest? Jak być powinno? Dlacz...

Etyka kupiecka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

ETYKA KUPIECKA. Handel, ze względu na swą spektakularność, najbardziej widoczne oraz powszechne relacje: sprzedający-nabywca, był przez całą historię cywi¬lizacji przedmiotem równie powszechnego-oglądu oraz wartościowania moralnego. Był też zawsze adresatem reguł moralnych, zawieranych w różnych &q...