Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - strona 9

Socjologia - materiały z wykładów

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2016

Natomiast za początek myślenia socjologicznego uważa się Arystotelesa, który nazwał człowieka „zwierzęciem społecznym” . To, co nas odróżnia od zwierząt, to to że tworzymy kulturę. Arystoteles uznał mowę za tą podstawową różnicę. Zadania socjologii:1. Opis rzeczywistości społecznej (mierzenie, bada...

Obraz człowieka w społeczeństwie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Marzena Cichosz
 • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2464

Dokument zajmuje 18 stron i ukazuje jaki wpływ na myśl socjologiczną miały takie osoby jak: Wilhelm Dithley, Herbert Spencer, Morgan, Fredo Parreto, Karol Marks, John Stuart Mill, Hegel, George Simmel, Zygmunt Freud oraz Emil Durkheim. Swoimi zagadnieniami obejmuje takie treści jak: ewolucjo...

Edukacja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Elżbieta Podoska-Filipowicz
 • Edukacja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3927

Przedmiot realizowany jest na trzecim roku na Pedagogice, sp. doradztwo zawodowe i personalne pod kierunkiem dr Elżbiety Podoskiej-Filipowicz. Notatka zawiera następujące treści programowe: 1.Podstawy polityki oświatowej w Unii Europejskiej. Priorytety edukacyjne Unii Europejskiej. 2. Problemy ...

Metodyka doradztwa zawodowego - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Elżbieta Podoska-Filipowicz
 • Metodyka doradztwa zawodowego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3493

doradztwo zawodowe i personalne. Notatka to 10 stron w formacie docx. Tematyka wykładów, zawartych w notatce obejmuje: 1. Koncepcje człowieka 2. Modele poradnictwa (strategie działania wewnątrz modeli) 3. Scenariusze działań doradców 4. Modele działalności doradcy 5. Typologia osób radzący...

Historia sztuki w Polsce

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Aleksander Jankowski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4319

Na 49 stronach autor zamieścił streszczenie opracowania J. Kębłowskiego pt. "Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności". W notatce znalazło się omówienie, w formie wypunktowania, takich zagadnień jak: wiek X – XII, sztuka przedromańska i romańska; wiek XIII – X...

Orientacja badawcza teorii wychowania- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Dariusz Zając
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 581

Orientacja badawcza Teorii wychowania. Wg Józefa Górniewicza 1. Orientacje – stanowisko tradycyjne 2. Orientacja fenomenologiczna 3. Orientacja scjentystyczna 4. Orientacja antymetodologiczna Wg B. Śliwerski 1. Orientacja socjologiczna 2. ORIENTACJA NORMATYWNA a) Orientacja normatywno-ideo...

Co dzieje się z poziomem inteligencji wraz z wiekiem- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Katarzyna Lubiewska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Co dzieje się z poziomem inteligencji wraz z wiekiem? W ciągu pierwszych 10 lat życia inteligencja człowieka rozwija się najszybciej. W drugim dziesięcioleciu wzrost inteligencji jest wolniejszy. Między 18 a 20 rokiem życia człowiek osiąga najwyższy poziom inteligencji. Inteligencja wrodzona spa...

Filozofia - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1953

Dokładna tematyka notatki jest następująca: koncepcja filozofii, charakterystyka filozofii starożytnej, Sokrates i Platon, Arystoteles, rys filozofii średniowiecznej, scholastyk, Tomasz z Akwinu, Emanuel Kant, charakter filozofii współczesnej, fenomenologia Huserra, egzystencjalizm, Kartezjusz, umi...

Historia filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6335

Ta notatka zawiera ponad 60 stron wykładów z historii filozofii. Opisane hasła bazują między innymi na \"Historii Filozofii\" Tatarkiewicza (tomy 1 i 2). 1. W opracowaniu przedstawiono sylwetki następujących filozofów: Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei, Demok...

Stres - referat

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4053

Refarat z psychologii, którego tematem jest stres. 7-stronicowa notatka w formacie doc. W treści pracy z psychologii pojawiają się takie pojęcia jak: Próba odpowiedzi na pytania: jak stres wpływa na nas pod względem fizycznym i psychicznym, jak stresory powszechnie występujące w naszym społeczeństw...