Historia sztuki w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4473
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia sztuki w Polsce - strona 1

Fragment notatki:

Na 49 stronach autor zamieścił streszczenie opracowania J. Kębłowskiego pt. "Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności". W notatce znalazło się omówienie, w formie wypunktowania, takich zagadnień jak: wiek X – XII, sztuka przedromańska i romańska; wiek XIII – XV, gotyk; wiek XVI, późny barok – renesans – manieryzm; renesans włoski na dworze Jagiellonów; renesans północny w Polsce, tradycja i kontynuacja; dwór-kaplica-nagrobek; architektura miast; wiek XVII, manieryzm i barok; typ lubelski i kaliski w architekturze polskiej XVII w, problem rodzimości sztuki polskiej w manieryzmie i wczesnym baroku; sztuka w dobie kontrreformacji; rezydencje możnowładców w dobie manieryzmu i baroku; portret polski w dobie baroku; wiek XVIII, barok – rokoko – oświecenie; wiek XX.


(…)

… i wartościami artystycznymi dzieła;
Do najważniejszych fundatorów należą: Kazimierz Wielki ( nagrobki Władysława Łokietka i Bolesława Chrobrego. Kolegiata wiślicka, zamki), Jan Długosz ( kościół i klasztor w Kłobucku, Dom Wikariuszy w Wiślicy), książę Ludwik I brzeski ( kolegiata w Brzegu);
Rada kościoła Mariackiego w Krakowie powierzyła Witowi Stwoszowi wykonanie ołtarza dla tego kościoła;
Sztuka w służbie…
… się prowizorycznych baptysteriów ( Poznań, Wiślica) służą do obrzędu chrztu przez zanurzenie;
Rotundy zwykle powiązane z palatiami ( siedziby władców) - Ostrów Lednicki, Giecz, Przemyśl, Kraków, Gniezno ( przypuszczenie);
Budowle katedralne - Poznań, Kraków, Gniezno;
Budowle zakonne - Trzemeszno;
Dzieła architektury monumentalnej pojawiają się w siedzibach rezydencjonalnych książąt ( Gniezno, Kraków, Wiślica…
… Chrobrego;
Rotunda i palatium na Ostrowie Lednickim z II poł. X w. wieku - centralna kaplica zniesiona została na planie krzyża greckiego, który został wzbogacony obejściem o kolistym zarysie ( zarys czworoliścia);
W X i XI w. liczne są małe elementy z kultu pogańskiego, w tym różne figurki przedstawiające zwierzęta;
Katedry, kolegiaty, klasztory. Architektura romańska po odnowieniu państwa polskiego…
…, zwyciestwo baroku. Wiaza sie z tym wydarzenia historyczne, jak zakonczenei wojen szwedzkich i okresu tolerancji religijnej.. Sztuka roznorodna, lecz istnieje wspolna postawa ideowo-artst. *integracja wszystkich sztuk: architektury, rzezby i malarstwa sztalugowego sciennego, razem tworzacych programy ideowe * Tylman z Gameren: nurt klasyczny i monumentalny, np. Willa-pałac w Puławach, pałac Krasinskich…
… sprzyjać rozwojowi malarstwa: porterowego, rodzajowego, obok malarstwa religijnego. Malarstwo portretowe- portret sarmacki: pokazywał cechy osobowe modela, związek z kulturą sarmatyzmu, dostojne pozy z bogatymi strojami i akcesoriami, idealizowane twarze. Porttrey malarskie reprezentują: Wornecki, Olesiński. Jakub Wessla np. Wizerunek Henryka Radziwiłła. Częstym zjawiskiem jest portret łączący cechy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz