Edukacja europejska - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3927
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja europejska - wykłady - strona 1 Edukacja europejska - wykłady - strona 2 Edukacja europejska - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot realizowany jest na trzecim roku na Pedagogice, sp. doradztwo zawodowe i personalne pod kierunkiem dr Elżbiety Podoskiej-Filipowicz. Notatka zawiera następujące treści programowe:

1.Podstawy polityki oświatowej w Unii Europejskiej. Priorytety edukacyjne Unii Europejskiej.
2. Problemy edukacji w działalności instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych.
3. Ideologiczne i aksjologiczne podstawy koncepcji edukacji europejskiej.
4. Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa.
5. Współpraca państw członkowskich w zakresie edukacji (Strategia Lizbońska, Deklaracja Kopenhaska, Deklaracja Bolońska).
6. Europejskie programy edukacyjne. Projekty edukacyjne i inicjatywy wspólnotowe.
7. Modele szkolnictwa wyższego w Europie:
- model binarny,
- model zróżnicowany,
- model unitarny.
8. Typy zarządzania szkolnictwem w Europie:
- typ z przewagą centralizacji,
- typ z przewagą centralizacji z podziałem na regiony,
- typ z przewagą decentralizacji.
9. Kształcenie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej.
10. Uznawalność dyplomów i świadectw w krajach Unii Europejskiej.

Treści programowe:
1.Podstawy polityki oświatowej w Unii Europejskiej. Priorytety edukacyjne Unii Europejskiej.
2. Problemy edukacji w działalności instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych.
3. Ideologiczne i aksjologiczne podstawy koncepcji edukacji europejskiej.
4. Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa.
5. Współpraca państw członkowskich w zakresie edukacji (Strategia Lizbońska, Deklaracja Kopenhaska, Deklaracja Bolońska).
6. Europejskie programy edukacyjne. Projekty edukacyjne i inicjatywy wspólnotowe.
7. Modele szkolnictwa wyższego w Europie:
- model binarny,
- model zróżnicowany,
- model unitarny.
8. Typy zarządzania szkolnictwem w Europie:
- typ z przewagą centralizacji,
- typ z przewagą centralizacji z podziałem na regiony,
- typ z przewagą decentralizacji.
9. Kształcenie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej.
10. Uznawalność dyplomów i świadectw w krajach Unii Europejskiej.
EDUKACJA EUROPEJSKA
W państwach Unii Europejskiej rozumiana jest jako pielęgnowanie pewnych uniwersalnych wartości, charakterystycznych dla społeczeństw demokratycznych, tj. poszanowanie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich oraz poczucia tożsamości narodowej, określanie swego miejsca w kulturze i hierarchii wartości Europy. Sprawy dotyczące edukacji w państwach Unii Europejskiej nie podlegają regulacjom wspólnotowym. Każde państwo realizuje własną politykę oświatową, wyznaczając jej kierunki i cele.
W art. 126 Traktatu o UE z Maastricht oraz art. 76 Układu Europejskiego zachęca się do współpracy w dziedzinie edukacji.
W praktyce współpraca ta polega na:
a) umacnianiu europejskiego wymiaru w nauczaniu,
b) rozpowszechnianiu języków państw UE,
c) organizowaniu wymiany studentów i nauczycieli,
d) wzajemnym uznawaniu dyplomów i okresów studiów.
ZASADY PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJE UNESCO DS. EDUKACJI I OŚWIATY DLA XXI WIEKU
1) Edukacja jest podstawowym prawem osoby ludzkiej i ma uniwersalną wartość; nauka i edukacja są celem samym w sobie, do którego powinna dążyć jednostka jak i społeczeństwo, należy je rozwijać i udostępniać każdemu człowiekowi w ciągu całego życia.
2) Edukacja - formalna lub nieformalna, powinna przynosić pożytek społeczeństwu.
3) Wszelka polityka edukacyjna powinna kierować się troską o sprawiedliwość, racjonalność i doskonałość.
4) Uchwalane reformy powinny być przemyślane i rozważne, po rozpoznaniu potrzeb i warunków.
5) Pomimo, iż

(…)

….
Europejskie ramy kwalifikacji EQP Europejski system transferu punktów zaliczeniowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym ECVET
Międzynarodowe org. I instytucje związane z edukacja:
UNESCO- realizuje zadania przez Instytut UNESCO do spraw Edukacji, Międzynarodowe Biuro Edukacji, Europejskie Centrum do Spraw Szkolnictwa Wyższego
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP- informacje w formie…
… szkoły śrdniej
- w ramach tego programu eTwinning - łączenie i współpraca bliźniaczych przdszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli,
- Program Erasmus - program międzynarodowej wymiany studenckiej (odmiany: Erasmus Mundus, Erasmus Mundus II),
- Program Leonardo da Vinci - skierowany do osób…
… i członkami UE podpisywane są umowy dwustronne w tym zakresie.
Na mocy Traktatu o UE wprowadzono zasadę swobodnego przepływu osób posiadających obywatelstwo UE. Obejmuje:
Wolne granice, prawo do podejmowania pracy i ubezpieczenia, zasiłków, równość sprawiedliwość w zakresie przyjmowania do pracy oraz wypłat
2 podejścia w uznawaniu dyplomów:
Uznawanie dyplomów do świadectw szkolnych:
Umożliwia uczniom…
… systemu szkolnictwa wyższego opartego na trzech cyklach kształcenia[1]:
studia I stopnia trwają co najmniej 3 lata (6 semestrów); w Polsce kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera,
studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry); w Polsce kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego,
studia III stopnia trwają 4 lata; kończą…
… systemu szkolnictwa wyższego opartego na trzech cyklach kształcenia[1]:
studia I stopnia trwają co najmniej 3 lata (6 semestrów); w Polsce kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera,
studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry); w Polsce kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego,
studia III stopnia trwają 4 lata; kończą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz