Historia filozofii - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 6825
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia filozofii - wykłady - strona 1 Historia filozofii - wykłady - strona 2 Historia filozofii - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Ta notatka zawiera ponad 60 stron wykładów z historii filozofii. Opisane hasła bazują między innymi na \"Historii Filozofii\" Tatarkiewicza (tomy 1 i 2). 1. W opracowaniu przedstawiono sylwetki następujących filozofów: Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei, Demokryt z Abdery, Epikur z Samos, Platon (Arystokles), Arystoteles ze Stagiry, Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Marks, Comte, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Sartre. W tej notatce znaleźć można także wyjaśnienie pojęć takich jak: cechy filozofii, pojęcie filozofii, działy filozofii, teoria poznania, aksjologia, etyka. Ponadto można znaleźć także takie pojęcia jak: zasada = arche, co stanowi ogólną zasadę świata?, porządek świata, typ epikurejski, typ stoicki, chaos, demiurg, idee, enneady, neoplatonizm, hipostaza, poznanie sztuka, cnota, filozofia chrześcijańska, patrystyka, scholastyka, atystotelizm, stoicyzm, wyznania, państwo boże, iluminacja etyczna, iluminacja intelektualna, albrecht wielki, filozofia odrodzenia, picco della Mirandola, Giordano Bruno, Morus, Machiavelli, filozofia oświecenia, empiryzm, John Locke, George Berkeley. W tej notatce można znaleźć omówienia nowożytnej filozofii, czyli na przykład takich zagadnień jak: empiryzm, teza o substancjalności myślenia, teza o intellegibilnej naturze bytu, imperatyw kategoryczny, racjonalizm, krytyka praktycznego rozumu, fenomenologia ducha Hegla, filozofia pozytywistyczna, filozofia naukowa, przełom antypozytywistyczny, krytyka państwa, krytyka filisterstwa, żywioł apolliński, żywioł dionizyjski, wola mocy, dekadencja, Edmund Husserl, fenomenologia, psychologiczny empiryzm, redukcja eidetyczna.

Historia filozofii notatki z wykładów.1998-10-09
Wymogi egzaminacyjne: obecność na wykładach nie jest konieczna, a zdobycie wpisu do indeksu nie przysparza zbyt dużo trudności. Egzamin jest w sesji letniej:
Są dwa warianty zdawania egzaminu.
1. Treść wykładów + poglądy i sylwetki wybranych postaci. („Historia filozofii” Tatarkiewicza - tomy 1 i 2)
Sylwetki do przygotowania:
Tales
Anaksymander
Heraklit
Parmenides
Demokryt
Epikur
Platon
Arystoteles
Plotyn
św. Augustyn
św. Tomasz
Kartezjusz
Spinoza
Leibniz
Hume
Kant
Hegel
Marks
Comte
Nietzsche
Husserl
Heidegger
Sartre
2. Przygotować materiał z dwóch książek:
Stefan Sarnowski - „Rozumność i świat” - próba wprowadzenia do filozofii.
Von Aster - „Historia filozofii”
W ostatni piątek maja przed sesją egzaminacyjną - 12 maja - w sekretariacie wyłożone będą listy, na których będą terminy egzaminów, na które będzie można się zapisać. Na liście znajdować się będzie 18 pozycji.
Dyżury: ul Matejki 34a, pok. 13 w każdy czwartek od 9.30 do 11.30 Filozofia - etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości”
fileo + sophia
fileo - miłować, dążyć
sophia - wiedza, mądrość
Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasowi.
Mądrość dostępna jest tylko bogom, zatem człowiekowi pozostaje jedynie umiłowanie mądrości i dążenie do wiedzy.
wniosek: wiedza absolutna nie jest człowiekowi dostępna
wniosek: postulat tolerancji
Program absolutnie pewnej wiedzy próbowali realizować Kartezjusz i Husserl. Niestety, nie udało się.
Paul Ricoeler - filozofia przychodzi na świat z charakterystyczną intencją wypowiedzenia tego co jest, takim jakim jest - intencja ta ma charakter programowy, nie zaś utylitarn ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz