Metodyka doradztwa zawodowego - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3710
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka doradztwa zawodowego - wykłady - strona 1 Metodyka doradztwa zawodowego - wykłady - strona 2 Metodyka doradztwa zawodowego - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

doradztwo zawodowe i personalne.

Notatka to 10 stron w formacie docx. Tematyka wykładów, zawartych w notatce obejmuje:
1. Koncepcje człowieka
2. Modele poradnictwa (strategie działania wewnątrz modeli)
3. Scenariusze działań doradców
4. Modele działalności doradcy
5. Typologia osób radzących się
6. Zachowania wspierające i niewspierające doradcę
7. Trudni klienci
8. Problemy w relacjach klient-doradca
9. Rozmowa doradcza: kategorie podziału, etapy, obszary badań
10. Poradnictwo grupowe: zalety grup, wady grup, informacje przekazywane podczas porady grupowej.
11. Typologia grup doradczych
12. Fazy pracy grupowej
13. Informacja: rola informacji w pracy doradcy, warunki dobrej informacji, podział informacji
14. Grupy odbiorców informacji
15. Części składowe dobrej informacji.


Metodyka doradztwa zawodowego, Pedagogika, sp. DZiP
dr Elżbieta Podoska-Filipowicz
Tematyka wykładów:
Koncepcje człowieka
Modele poradnictwa (strategie działania wewnątrz modeli)
Scenariusze działań doradców
Modele działalności doradcy
Typologia osób radzących się
Zachowania wspierające i niewspierające doradcę
Trudni klienci
Problemy w relacjach klient-doradca
Rozmowa doradcza: kategorie podziału, etapy, obszary badań
Poradnictwo grupowe: zalety grup, wady grup, informacje przekazywane podczas porady grupowej.
Typologia grup doradczych
Fazy pracy grupowej
Informacja: rola informacji w pracy doradcy, warunki dobrej informacji, podział informacji
Grupy odbiorców informacji
Części składowe dobrej informacji.
Koncepcja behawioralna człowieka:
człowiek jest układem reaktywnym działających według wzoru( bodziec reakcja)
na kształtowanie zachowania człowieka wpływa środowisko, system kar i nagród, stosując odpowiednie kary i nagrody można modyfikować zachowanie człowieka.
Koncepcja psychodynamiczna człowieka:
ludzkie zachowania są ukierunkowane przez:
wewnętrzne siły motywacyjne, potrzeby, popędy, w takim kładzie często zachodzi konflikt gdyż popędy i potrzeby często są nieświadomie generowane
tworzy się wtedy mechanizmy obronne Koncepcja poznawcza człowieka:
człowiek to układ przetwarzający informacje ze świata zewnętrznego oraz wewnętrznego( uczenie się, myślenie) i to one determinują jego zachowania jednostka występuje jako samodzielny podmiot, zmiana zachowania związana jest głównie z jego wychowaniem , kształceniem, poznawaniem samego siebie
Koncepcja humanistyczna człowieka:
koncepcja ta próbuje odpowiedzieć na pytania jak zmieniać człowieka?, jak przyspieszyć jego rozwój?, koncepcja stoi w opozycji do koncepcji behawioralnej i psychodynamicznej
Poradnictwo dyrektywne
Poradnictwo dyrektywne wynika z koncepcji behawioralnej człowieka:
zakłada odgórną potrzebę integracji- można to określić jako sterowanie pozytywne( modyfikacja zachowań) w poradnictwie dyrektywnym tworzy się przepisy skutecznego działania
STRATEGIE DZIAŁANIA:
Kierowanie
Zadawanie pytań w celu postawienia diagnozy
Przekonywanie radzącego się
Perswazja
Pouczanie
Udzielanie informacji
Podawanie ścisłych instrukcji
Poradnictwo liberalne
Poradnictwo liberalne wynika z koncepcji humanistycznej człowieka:
to tolerancyjna pomoc podmiot sam tworzy i wytacza własną drogę życiową przy niewielkim wsparciu doradcy


(…)

…:
Wiedza o komunikowaniu interpersonalnym Umiejętność słuchania rozmówcy i okazywanie empatii
Umiejętność myślenia dialogowego
Wykorzystywanie technik dyskursywnych i komunikacji niewerbalnej
Akceptowanie kodów językowych
Dostosowanie stylu i kierowania pracą do stopnia rozwoju i dojrzałości osób radzących się
Zachowania niewspierające doradcę
Zachowania te stanowią istotą przeszkodę w komunikowaniu…
… i manipuluje osobę radzącą się
Nakłania, przekonuje, udziela instrukcji
Radzący się pozostaje biernym Podejmuje decyzję o sposobie rozwiązania problemu radzącego się
Doradca- informator:
Zajmuje się informacją
Posiada dużą wiedzę
Nadaje i odbiera informacje
Odpowiedzialność za rozwiązanie problemu pozostaje po stronie doradcy
Doradca-konsultant:
Reprezentuje porady dialogowe
Postawa partnerska
Osoba radząca…
poufności i ról zarówno liderów jak i członków grupy
TYPY GRUP :
Grupy rekreacyjne:
Idea grupy sprowadza się do aktywności fizycznej i zabawy, powstają spontanicznie nie posiadają przywódcy, Grupy umiejętn. rekreacyjne:
Posiadają formalnego lidera(trenera), realizują zdefiniowane cele
Grupy socjalizacyjne:
Nastawiona na kształtowanie zachowań, umacnianie wiary w siebie oraz zwiększanie zaradności życiowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz