Poradnictwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poradnictwo - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje 19 stron i zawiera materiały z poradnictwa z przedmiotu pedagogika wykładanego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Przedstawia takie zagadnienia jak: poradnictwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, przebudowy osobowości zawodowej, istota i funkcja doradztwa zawodowego, cele, zastosowanie i uzasadnienie doradztwa, model działalności doradcy zawodu eksperta, informatora, konsultanta, spolegliwego opiekuna i leseferysty, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz model doradztwa optymalizujący proces diagnostyczno-prognostyczny pośrednictwa pracy i optymalizujący pośrednictwo pracy jako "bycie klientem".

Notatka pozwoli przedstawić modele doradztwa, nauczy jak doradzać poszczególnym grupom zawodowym oraz pozwoli przygotować się odpowiednio na zajęcia.

Ujęcie definicyjne : poradnictwo , doradztwo zawodowe , pośrednictwo pracy .
Poradnictwo w literaturze przedmiotu nie jest określane jednoznacznie . Można znaleźć wiele definicji, które zostały podzielone (przez panią Bożenę Wojtasik) na trzy grupy :
Poradnictwo w węższym znaczeniu - w definicjach tych kładzie się nacisk głównie na moment udzielania pomocy , najczęściej przez porady, podkreślając ważność interakcji doradcy z radzącym się , jako znaczącego zdarzenia społecznego (kierunek psychologiczny) ; Poradnictwo w szerszym znaczeniu - najbardziej istotny jest nie tyle moment udzielania porad (instrukcji , informacji itp.) , ile ich realizacja, wpływanie na modyfikację sytuacji i zachowania radzącego się. Definicje takie wskazują , iż poradnictwo implikuje zmiany również określonej rzeczywistości społecznej . Tak rozumiane poradnictwo ma ścisły związek z wychowaniem , nauczaniem , terapią i innymi działaniami optymalizującymi , naprawczymi , korygującymi , profilaktycznymi (kierunek pedagogiczny ); Poradnictwo w znaczeniu systemowym - wyeksponowanie w definicjach tego działania jako zjawiska społecznego (kierunek socjologiczny) . Większość autorów używa terminu „poradnictwo” do oznaczenia działań, jedynie A . Kargulowa zauważa , iż termin ten stosowany jest w literaturze do oznaczenia nie tylko praktyki , ale i teorii , czyli zarówno systemu działań , jak i wiedzy na jego temat . Zdaniem A . Kargulowej , poradnictwo zmierza do rozwiązywania problemów wówczas , gdy jednostka: Nie jest zrównoważona emocjonalnie Nie ma motywacji do działania Ma trudności adaptacyjne lub decyzyjne Nie jest w stanie samodzielnie rozwinąć myślenia twórczego , by zmodyfikować swoje działania .
Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania ludziom w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do rodzaju pracy i środowiska pracy , w odniesieniu do wyboru właściwego zawodu , zmiany zatrudnienia oraz właściwego dostosowania zawodowego . Identyfikacji z rolami zawodowymi Kariery Kariery zawodowej zawodowej jako stylu jako takiej życia
Przebudowy osobowości zawodowej Istota i funkcja doradztwa zawodowego .
Pośrednictwo pracy jest to czynność mająca na celu skojarzenie poszukującego pracy z pracodawcą dla nawiązania kontraktu pracy . Pośrednictwo pracy polega na inicjowaniu i organizowaniu przedsięwzięć umożliwiających kontakty ludzi chcących pracować z zakładami pracy . Pośrednictwo pracy może przybierać dwojaką formę ; pasywną i aktywną. Forma pasywna pośrednictwa pracy na linii „rynek pracy - rynek poszukujących pracy” polega z jednej strony - na rejestrowaniu ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców , a z drugiej strony na rejestrowaniu ludzi poszukujących pracy . Forma a

(…)

… jako wiedza i system działań . Wstęp do poradoznastwa” Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 1986
Kargulowa A . , Ferenz K. „Społeczny kontekst poradnictwa” Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury Warszawa 1991
Szymańska B. „Audycje radiowe i telewizyjne a orientacja zawodowa” WSiP Warszawa 1980
Lamb R . „Doradztwo zawodowe w zarysie” Urząd Pracy Warszawa 1993
Rachalska W . „Znaczenie samopoznania i samooceny” COM Warszawa 1989
Wojtasik B . „Doradca zawodu . Studium teoretyczne z zakresu poradoznastwa” Wydawnictwo uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 1994 „Słownik języka polskiego” red. M . Szymczak PWN Warszawa 1980 Bożena Wojtasik „Doradca zawodu” r. I s. 9
A. Kargulowa „Poradnictwo jako wiedza i system działań . Wstęp do poradoznawstwa .” Augustyn Bańka „Zawodoznawstwo , doradztwo…
… komunikowania” Przekazy i Opinie , 4 , 1976
„Słownik języka polskiego” red. M . Szymczak Warszawa 1980
A. Kargulowa „Poradnictwo jako wiedza i system działań . Wstęp do poradoznawstwa .” W. Rachalska „Znaczenie samopoznania i samooceny” „Słownik języka polskiego” red. M. Szymczak
8
19
Źródła
Nadawcy
Treści
Kanały
Efekty
Odbiorcy
Doradztwo zawodowe: wspieranie , pomoc , szkolenie i programowanie .

… organizuje informacje już przez niego posiadane , wspólnie z radzącym się rozwiązuje problemy .
W obszarze poradnictwa zawodowego doradca zawodu konsultant zajmie się przekazywaniem , analizowaniem wiedzy (informacji) nie tylko o zawodach , ale również o osobie radzącej się , która nie jest bierna , lecz aktywnie współdziała z doradcą . Podstawą działania tego typu doradcy jest szeroki zakres wiedzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz