socjologia - materiały z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
socjologia - materiały z wykładów - strona 1 socjologia - materiały z wykładów - strona 2 socjologia - materiały z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Natomiast za początek myślenia socjologicznego uważa się Arystotelesa, który nazwał człowieka „zwierzęciem społecznym” . To, co nas odróżnia od zwierząt, to to że tworzymy kulturę. Arystoteles uznał mowę za tą podstawową różnicę.
Zadania socjologii:1. Opis rzeczywistości społecznej (mierzenie, badanie, obserwacja wywiad)2. Próba zrozumienia tej rzeczywistości (w tym celu tworzy się prawa)3. Przewidywanie przyszłości4. Zmiana rzeczywistości społecznej (wywieranie wpływu na ludzi, najbardziej wątpliwe społecznie)
Rodzaje struktur społecznych:1. Mikrostruktury - para, rodzina2. Mezostruktury (średnie) - przedsiębiorstwo, wolontariat3. Makrostruktury - całe społeczeństwa, globalizacja
Wyobraźnia socjologiczna - stworzył ją Charles Mills, wymaga zdystansowanie się do naszych własnych doświadczeń i przekonań,; jest to nowe spojrzenie na rzeczy, z którymi stykamy się w codziennym życiu
Picie kawy jako przykład wyobraźni socjologicznej - może mieć to wartość symboliczną, kawa jako używka, kawa jako część złożonego układu stosunków społecznych i gospodarczych, możliwość picia kawy jako wynik wcześniejszego rozwoju społecznego i gospodarczego, picie kawy jest elementem naszych wyborów konsumenckich
Socjalizacja - proces dzięki któremu społeczeństwo przekazuje i wpaja człowiekowi wzory i reguły życia zawarte w kulturze. To proces uczenia się kultury, ale i uczy uczenia się. Przebiega w trakcie komunikowania z innymi ludźmi. Rodzimy się jako organizmy biologiczne, ludźmi stajemy się poprzez reakcję z innymi. Wtedy dopiero uczymy się treści kultury i zdolności uczenia się. Po urodzeniu w kontakcie z innymi ludźmi tworzy się jaźń. To ona umożliwia uczenie się kultury.
Przekazywane w toku socjalizacji:1. Minimum kulturowe - podstawowe umiejętności potrzebne do życia z innymi ludźmi, jak np. język, zasady moralne2. Konkretne kultura - w zależności od kraju: język, zwyczaje, przekonania itp.3. Role społeczne - związane z pozycjami, do których człowiek aspiruje (w rodzinie, rola zawodowa)
Etapy socjalizacji:1. Internalizacja - przyswojenie, uwewnętrznienie i uznanie za własne pewnych elementów kultury2. Eksternalizacja - działanie zgodne z przyswojonymi elementami kultury Socjalizacja w perspektywie behawioryzmu:Socjalizacja zachodzi przez instrumentalne uczenie się (system nagród i kar), wyciąganie wniosków z efektów wcześniejszych zachowań. Nagrodą lub karą może być coś społecznego, jak akceptacja lub jej brak, jeśli działamy niezgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Socjalizacja w psychoanalizie:Podczas socjalizacji kultura internalizuje się w superego, następnie ściera się z popędami (id), a kompromis ujawnia się w działaniu (ego).

(…)

… trafiają? - Do ludzi aktywnych społecznie i mających najwięcej przyjaźni - Do tych, którzy są postrzegani jako zainteresowani treścią plotki 2. Kto roznosi plotki? - Ludzie aktywni społecznie - Ci, którzy wierzą, że jest prawdziwa Struktura Socjometryczna
Struktura Socjometryczna - struktura atrakcyjności interpersonalnej przedstawiająca relacje sympatii w grupie Socjogram: G
A
B
K
Z
Para socjometryczna…
… osoby pracują zawodowo i dzielą się obowiązkami po równo - podobny udział w wychowaniu dzieci
Koalicje w rodzinie: 1. Koalicja wychowawcza rodziców 2. Koalicja rodzice - dziadkowie 3. Koalicja dziadkowie - rodzice 4. Koalicja dziecko - rodzic
Inne modele związków: 1. Konkubinat 2. DINK`S - małżeństwo bez dzieci 3. Patchworkowe 4. Związki homoseksualne

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz