Socjologia - Teoria socjometryczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 18592
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - Teoria socjometryczna - strona 1

Fragment notatki:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Oblicza socjologii:
- Socjologia jako dyscyplina naukowa
- Socjologia jako wiedza społeczna
- Wiedza o innych uczestnikach społeczeństwa
- Wiedza o nas samych
- Socjologia jako swoista perspektywa w patrzeniu na rzeczywistość

Perspektywa socjologiczna:
- Rzeczy nie mają się takimi, jakimi się wydają
- Rzeczywistość społeczna ma wiele warstw znaczeniowych
- Konieczna jest spoglądanie wskroś fasad zachowań i odkrywanie tego, co zakryte
- „nikt nie jest samotną wyspą”- jednostka w sieci relacji interpersonalnych


SOCJOLOGIA:
04.10.09r.
OBLICZA SOCJOLOGII:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Socjologia jako wiedza społeczna
Wiedza o innych uczestnikach społeczeństwa
Wiedza o nas samych
Socjologia jako swoista perspektywa w patrzeniu na rzeczywistość
PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA:
Rzeczy nie mają się takimi, jakimi się wydają
Rzeczywistość społeczna ma wiele warstw znaczeniowych
Konieczna jest spoglądanie wskroś fasad zachowań i odkrywanie tego, co zakryte
„nikt nie jest samotną wyspą”- jednostka w sieci relacji interpersonalnych
CZŁOWIEK W SOCJOLOGII:
„Myślę, więc jestem” -Kartezjusz
Jeżeli jestem -to jestem
Istnieję poprzez swoje myślenie-każdy „wymyśla” siebie
Poprzez myślenie uczestniczę w życiu społecznym- recepcja świata i działanie w nim
„Człowiek-istota społeczna”- Arystoteles
Nie ma człowieka bez społeczeństwa
Konieczność społecznego umiejscowienia się”
Kto ty jesteś?
Swój- wróg- inny?
Człowiek jest taki, jakie jest społeczeństwo:
Różne kultury a „zakorzenienie” kulturowe
Socjalizacja- różne wzory i role społeczne
Definiowanie sytuacji
Człowiek w sieci powiązań z innymi jednostkami
Presje formalne i nieformalne
Wolność czy zniewolenie
Społeczeństwo- szansa czy zniewolenie?
Różnorodność świata społecznego:
Trzy wymiary świata społecznego:
Aspekty rzeczywistości społecznej
Konteksty społeczne
Poziomy organizacji w społeczeństwie
Aspekty rzeczywistości społecznej:
Różne podmioty życia społecznego:
Jednostka- każdy z nas jest inny
Działanie społeczne i ich sens społeczny
Grupy społeczne- różnorodność struktur wiedzy i organizacji oraz form uczestnictwa
Systemy społeczne wokół nas- różnorodne całości i trwały układ elementów
Konteksty społeczne:
Wielkość i różnorodność kontekstów/rodzinny/edukacyjny/zawodowy/
Konteksty a role społeczne
Metakonteksty aksjologiczne (religia, kultura)
Konfiguracja kontekstów społecznych
Poziomy organizacji społeczeństwa:
Mikrostruktury (jednostki i małe grupy)
Mezostruktury (społeczności lokalne)
Makrostruktury (społeczeństwo, system, proces społ.)
Emergencja struktur społecznych
Wzajemność zależności poziomów
Zachowania społeczne- Max Weber
działanie
racjonalne odruchowe
Tradycyjne
Emocjonalne
Racjonalne


(…)

… jaźni:
3 stadia rozwojowe jaźni: stadium przygotowawcze, zabawy i gry
Sytuacyjna dynamika jaźni:
Ja (I) i Mnie (Me)
Jaźń subiektywna
Jaźń odzwierciedlona
Teoria interakcjonalistyczna- umysł
Rola i znaczenie umysłu:
W procesie komunikacji
Definiowanie sytuacji
Gesty konwencjonalne
Działania alternatywne
Teoria funkcjonalna Talcott Parsons :
-Założenia:
Holizm jako wyraz jedności funkcjonalnej systemu…

Struktura socjometryczna to rozkład sympatii i antypatii
Spontaniczność jednostek jest katalizatorem struktury socjometrycznej
Dwa typy motywacji dokonywania wyborów:
Motywacja spontaniczna
Motywacja instrumentalna
Efekt „TELE” a atrakcyjność innych osób
Geneza struktury socjometrycznej:
Potrzeby emocjonalno-afiliacyjne
Dystans interpersonalny fizyczny i psychiczny
Wzorzec atrakcyjności interpersonalnej
Struktura socjometryczna
Efekt socjodynamiczny- mówi o tym, ze osoba lubiana przez ponadprzeciętną liczbę wyborów, z czasem będzie miała jeszcze więcej wyborów. Lubimy osoby lubiane
Test socjometryczny:
Test socjometryczny, trzy wymiary:
Wymiar stosunków sympatii i antypatii
Wymiar subiektywności preferencji w zakresie interakcji
Wymiar rzeczywistych interakcji
Figury socjometryczne:
-para
-trójkąt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz