Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 183

Terenowe źrodła prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

TERENOWE ŹRÓDŁA PRAWA - AKTY PRAWA MIEJSC. Akty prawa miejscowego Akty prawa miejscowego są to akty zawierające przepisy prawne powszechnie obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa, a nie na całym obszarze, wydawane przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji...

Rada Ministrów - członkowie i zakres działania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW I JEJ CZŁONKOWIE Kompetencje RM Rada Ministrów kieruje administracja rządową, prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. Rada Ministrów posiada kompetencje w sferze legislacji: prawo inicjatywy ustawodawczej wydawanie rozporządzeń w celu wykonania ustaw i na podst...

Inne formy kontroli administracji - Skarga

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

INNE FORMY KONTROLI ADMINISTRACJI Według konstytucji, każdy ma prawo składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym oraz innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej w związku z wykonywaniem przez nie zadań z zakresu administracji. Przedmiotem skargi może być przede ws...

Prezes Rady Ministrów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Prezes Rady Ministrów Kompetencje wynikające z konstytucji: reprezentuje RM kieruje pracami RM wydaje rozporządzenia zapewnia wykonanie polityki RM i określa sposoby jej wykonania koordynuje i kontroluje prace członków RM sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym (w granicach określonych p...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne - Zadatek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

Dodatkowe zastrzeżenia umowne I. Zadatek Zadatek: w znaczeniu szerokim , oznacza sumę pieniężną lub rzecz, którą jedna strona daje drugiej przy zawarciu umowy - znaczenie takiego zadatku może być różne, zależnie od woli stron, może to być zaliczka, zabezpieczenie wykonania świadczenia, odstępne, zn...

Dziedziczenie ustawowe - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Dziedziczenie ustawowe Art. 926. k.c. § 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. § 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, kt...

Geneza prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2478

GENEZA PRAWA PRACY 1.prawo pracy należy do najmłodszych dyscyplin prawa. Jego narodziny związane są z ukształtowaniem kapitalistycznych stosunków gospodarczych. Instytucja umowy o pracę wykształciła się już w prawie rzymskim locatio conductio operarum umowa o świadczenie usług -zawierana tylko z lu...

Struktura organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Siwek. Notatka składa się z 3 stron. Cele realizowane przez organizacje i wynikające stąd zadania Ludzie wraz z ich indywidualnymi, wzorowymi dążeniami i wzorcami zachowań Wyposażenie materialno- techniczne i technologie oraz sposoby posługiwania się nimi Formalna struktura organizacyjna podział p...

Badanie zmian zachodzących na rynku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Nathali
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Nathali. Notatka składa się z 5 stron. Badanie zmian zachodzących na rynku Elastyczność cenowa popytu - (ang. Price elasticity of demand ) na dobro to stosunek względnej zmiany zapotrzebowania do względnej zmiany ceny tego dobra: Współczynnik elastyczności cenowej ma zwykle wartość ujemną ale są w...

Charakterystyka procesu kierowania i rola kierownika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Charakterystyka procesu kierowania KIEROWANIE - Praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. Proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizac...