Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 184

Decydowanie jako element procesu zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Decydowanie jako element procesu zarządzania. Decydowanie - jako uwieńczenie procesu procesu planowania. Zarządzanie to stały proces podejmowania decyzji. Nie ma sprawnie zarządzanej firmy bez decyzji podejmowanych szybko i skutecznie We współczesnym przedsię...

Nurt behawioralny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4879

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Charakterystyka behawioralnego nurtu zarządzania. Zajmowanie się naukami zarządzania z punktu widzenia psychologii bądź socjologii. Przedmiotem psychologii organizacji jest: analiza zachowań człowieka w organizacji, a więc relacji do innych ludzi i grup spo...

Nurt przemyslowy w zarzadzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1309

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Ewolucja nauki organizacji i zarządzania. Teoria organizacji i zarządzania w odniesieniu do ewolucji Wyróżniamy 3 szkoły organizacji i zarządzania: szkoła klasyczna naukowa organizacja pracy; klasyczna teoria organizacji. szkoła behawioralna - organizacje to ...

Nurt uniwersalistyczny w zarzadzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2142

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Założenia i przedstawiciele uniwersalistycznego nurtu zarządzania. PRZEDSTAWICIELE: Weber, Fayol Nurt ten brał pod uwagę potrzeby efektywności i wydajności, ale też stosunki międzyludzkie (dbałość o pracownika, lepsze warunki pracy) WEBER zaproponował idealną...

Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji. Charakterystyka otoczenia zewnętrznego. Jak zauważyliśmy przed chwilą, otoczenie zewnętrzne organizacji składa się z dwóch warstw. Otoczenie ogólne organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymia...

Projektowanie organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Projektowanie organizacji. Organizacje zbudowane są z wielu elementów konstrukcyjnych. Najbardziej powszechne to: projektowanie stanowisk pracy, ich grupowanie, ustalanie stosunków podporządkowania, rozkład władzy, koordynacja działań i zróżnicowanie stanowis...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Karpacz. Notatka składa się z 1 strony. Współczesne koncepcje zarządzania Jedną z charakterystycznych cech współczesnego zarządzania organizacją jest wielość i różnorodność koncepcji (filozofii, podejść, orientacji) zarządzania i związanych z nimi szczegółowych metod, technik i narzędzi zarządzani...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

Karpacz. Notatka składa się z 1 strony. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Podstawy zarządzania Charakterystyka procesu kierowania. Rola kierownika w organizacji. Ewolucja nauki organizacji i zarządzania. Prekursorzy nurtu przemysłowego zarządzania. Założenia i przedstawiciele uniwersalistyczn...

Wykład - wprowadzenie do marketingu globalnego i międzynarodowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1596

Moduł I    Wprowadzenie do marketingu globalnego i międzynarodowego    1.   Współczesny marketing     Marketing  w  współczesnym  świecie  odgrywa  bardzo  istotną  rolę.  Chodź  nie  jest  on  dyscypliną  nową  cieszy  się  ogromnym  powodzeniem,  zarówno  wśród  pracodawców  –  właścicieli  przed...

Marketing bezpośredni - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Marketing bezpośredni Marketing bezpośredni polega on na wykorzystaniu kanałów bezpośredniego dotarcia do konsumenta (CD, consumer - direct) w celu ominięcia pośredników rynkowych. Inna definicja głosi, że „ marketing bezpośredni j...