Geneza prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza prawa pracy - strona 1 Geneza prawa pracy - strona 2

Fragment notatki:

GENEZA PRAWA PRACY 1.prawo pracy należy do najmłodszych dyscyplin prawa. Jego narodziny związane są z ukształtowaniem kapitalistycznych stosunków gospodarczych. Instytucja umowy o pracę wykształciła się już w prawie rzymskim locatio conductio operarum umowa o świadczenie usług -zawierana tylko z ludźmi wolnymi.
2.feudalizm-zapomniano o umowie o pracę
3.kapitalizm- recepcja instytucji prawa rzymskiego umowy najmu usług -jedna strona zobowiązywała się do świadczenia określonej pracy a druga do świadczenia wynagrodzenia za wykonaną pracę.
4.niekorzystna dla pracowników sytuacja na rynku pracy zmuszała ich do przyjmowania warunków zatrudnienia proponowanych przez pracodawcę .Przypominała ona umowę przystąpienia, gdyż udział pracownika w zawieraniu umowy sprowadzał się do akceptacji warunków proponowanych przez pracodawcę.
5.bunty robotnicze, wyniszczenie siły ludzkiej, nasilenie przestępczości spowodowało powstanie aktów ograniczających zakres obowiązywania swobody umów w odniesieniu do umów o pracę .Przebiegało to dwutorowo:
-ograniczenie swobody umownego kształtowania zobowiązań stron umowy o pracę
-modyfikacja konstrukcji prawnej umowy o pracę, uregulowanej prawem cywilnym (obowiązek wypłaty wynagrodzenia za krótki okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą)
6.powstanie i rozwój związków zawodowych i związków pracodawców-w przypadkach zdarzeń losowych, akcje zbiorowe, strajki. Dało to początek zbiorowemu prawu pracy.
7.dalszy rozwój zbiorowych stosunków pracy i nasilenie znaczenia porozumień zawieranych przez związki zawodowe z pracodawcami (układy taryfowe)-układy zbiorowe pracy
8. powołanie ubezpieczeń społecznych (prekursor Niemcy)- oparte na idei przymusowego udziału pracodawców i pracowników, po raz pierwszy u schyłku XIX wieku powołano w Niemczech trzy rodzaje ubezpieczeń: chorobowe, wypadkowe, rentowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz