Dziedziczenie ustawowe - przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziczenie ustawowe - przepisy prawne - strona 1 Dziedziczenie ustawowe - przepisy prawne - strona 2 Dziedziczenie ustawowe - przepisy prawne - strona 3

Fragment notatki:

Dziedziczenie ustawowe Art. 926. k.c.
§ 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.
§ 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.
§ 3. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą.
Dziedziczenie ustawowe ma miejsce kiedy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo też żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą: Spadkodawca nie powołał spadkobiercy - spadkodawca nie sporządził testamentu, sporządził testament nieważny, odwołał sporządzony testament, testament wskazywał spadkobiercę co do części spadku, a więc pozostała część podlega dziedziczeniu ustawowemu. Spadkobierca nie może lub nie chce być spadkobiercą - spadkobierca zrzekł się dziedziczenia, odrzucił spadek, spadkobierca nie istniał w chwili otwarcia spadku(wyjątek nasciturus) albo został uznany za niegodnego.
Porządek dziedziczenia ustawowego Niedawno przepisy się zmieniły, polski ustawodawca znacząco rozszerzył zakres (do lipca należeli tylko zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, małżonek i spadkobiercy konieczni, gmina z ostatniego miejsca zamieszkania i skarb państwa)
Obecnie wyróżnia się 5 klas dziedziczenia ustawowego:
Zstępni i małżonek spadkodawcy . Rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa (zarówno z klasą pierwszą jak i drugą będzie dziedziczył małżonek) Dziadkowie i ich zstępni (pierwsze trzy klasy to klasy krewnych) Pasierbowie spadkodawcy (powinowaci) Spadkobiercy konieczni (nie mogą odrzucić spadku): gmina ostatniego zamieszkania spadkodawcy a jak mieszkał za granicą lub nie da się ustalić to skarb państwa . Ogólne zasady dziedziczenia ustawowego - Jeżeli istnieją osoby należące do klasy wyższej to wyłączone jest dziedziczenie przez osoby znajdujące się w klasie niższej. Dziedziczenie zstępnych - zstępni bliżsi stopniem wyłączają zstępnych dalszych stopniem . Zstępni równi stopniem dziedziczą w częściach równych (dziedziczenie według głów - in capita ) W braku jednego ze wstępnych równych stopniem jego część dziedziczą jego zstępni (dziedziczenie według szczepów - in stirpes ).
Dziedziczenie klasy pierwszej - Zstępni Bliżsi zstępni wykluczają dalszych.

(…)

…, na których ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy nie obciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednej czwartej części swojego udziału spadkowego.
Przesłanki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz