Dziedziczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziczenie - strona 1 Dziedziczenie - strona 2 Dziedziczenie - strona 3

Fragment notatki:Tematyka dziedziczenia interesowała człowieka już od czasów starożytności. Nawet w społeczeństwach archaicznych, które nie znały pojęcia dziedziczenia, istniały mechanizmy przekazywania własności. Społeczeństwa te posiadały potrzebę sprawowania kontroli nad losami majątku i sytuacji prawnej po śmierci właścicieli.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia polega na pozbawieniu określonej osoby uczestnictwa w spadku po zmarłym, może przy tym dotyczyć zarówno dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego. Za niegodnego dziedziczenia może uznać wyłącznie sąd na podstawie wniosku osoby zainteresowanej w wydaniu takiego orzeczenia, którą może być np. współspadkobierca.

WSTĘP
Tematyka dziedziczenia interesowała człowieka już od czasów starożytności. Nawet w społeczeństwach archaicznych, które nie znały pojęcia dziedziczenia, istniały mechanizmy przekazywania własności. Społeczeństwa te posiadały potrzebę sprawowania kontroli nad losami majątku i sytuacji prawnej po śmierci właścicieli. Prawo spadkowe jest nierozerwalnie związane z własnością. Przepisy tego prawa normują skutki prawne śmierci osoby fizycznej. Śmierć człowieka, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie powoduje wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej stosunki cywilnoprawne także nie wygasają, tylko przechodzą na inne osoby. Przepisy prawa spadkowego są istotnym elementem porządku prawnego i chronią nie tylko interesy osób „bliskich“ spadkodawcy, ale również interesy osób, które pozostawały ze spadkodawcą w stosunkach prawnych o charakterze majątkowym. Wskutek przejścia obowiązków majątkowych ze spadkodawców na spadkobierców, ci ostatni wstępują bowiem z reguły w stosunki prawne, które łączyły spadkodawców z innymi osobami. Mimo kłopotów, z którymi boryka się ówczesna gospodarka, obywatele Polski coraz bardziej się bogacą, a co za tym idzie gromadzą i przekazują majątek z pokolenia na pokolenie. W części społeczeństwa istnieje jednak przekonanie, iż nie ma potrzeby porządkowania spraw majątkowych na wypadek śmierci, gdyż cały spadek odziedziczą najbliżsi. Jest to jednak myślenie bardzo błędne. Znaczna część osób nie zdaje sobie sprawy, że prawo spadkowe jest stworzone do regulowania sytuacji typowych, czasem więc nie uwzględnia subtelnych podziałów i stosunków rodzinnych. W konsekwencji spadek otrzymują wprawdzie osoby najbliższe, ale w proporcjach zupełnie innych, niż mogło to wynikać z dotychczasowych rodzinnych ustaleń.
Polski system prawny rozróżnia dwa tytuły powołania do dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych w ramach tzw. swobody testowania ma możliwość sporządzenia testamentu i wskazania w nim jakie osoby i w jakiej części mają dziedziczyć pozostały po niej majątek. W przypadku gdy testament nie mógł być sporządzony, nie został sporządzony, z jakichkolwiek przyczyn jest nieważny lub został odwołany albo też osoby wskazane w nim jako spadkobiercy zostały uznane za niegodne dziedziczenia, nie istniały w chwili otwarcia spadku, nie przeżyły spadkodawcy lub odrzuciły spadek z testamentu - w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe.
DEFINICJE
Zanim bardziej szczegółowo omówimy zagadnienia dziedziczenia ustawowego, w celu lepszego zrozumienia zagadnienia należywyjaśnić kilka podstawowych pojęć stosowanych przez ustawodawcę. spadkodawca
Spadkodawcą jest osoba fizyczna, po śmierci której majątek przechodzi na inne podmioty - spadkobierców. Spadkodawcą może być wyłącznie człowiek, czyli os

(…)

…, to jednak prawo spadkowe przewiduje dla nich pewne szczególne uprawnienie, będące niejako przedłużeniem obowiązku alimentacyjnego ich wnuka. Skoro bowiem na zmarłym (ich wnuku) z mocy przepisów prawa rodzinnego ciąży względem dziadków ustawowy obowiązek alimentacyjny, to niekiedy śmierć wnuka może postawić dziadków w bardzo niekorzystnej sytuacji finansowej. Dziadkowie spadkodawcy, jeśli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać należnego im utrzymania od osób, na których ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy nieobciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Spadkobierca może zrealizować to roszczenie także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości…
…. Skutki prawne ustania bytu osoby prawnej i dalsze losy należącego do niej majątku pozostają poza zainteresowaniem prawa spadkowego.
Spadkodawcą nie może być także nasciturus (osoba poczęta, lecz nienarodzona). Dziecko poczęte ma bowiem zdolność prawną, ale jest to zdolność warunkowa - pod warunkiem zawieszającym, że dziecko urodzi się żywe. Co do zasady dziecko takie może być zatem teoretycznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz