Terenowe źrodła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terenowe źrodła prawa - strona 1 Terenowe źrodła prawa - strona 2 Terenowe źrodła prawa - strona 3

Fragment notatki:

TERENOWE ŹRÓDŁA PRAWA - AKTY PRAWA MIEJSC. Akty prawa miejscowego Akty prawa miejscowego są to akty zawierające przepisy prawne powszechnie obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa, a nie na całym obszarze, wydawane przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej. Do aktów prawa miejscowego nie są zaliczane przepisy prawne wydawane przez centralne organy państwowe, które obowiązują tylko na określonej części terytorium i przepisy wewnętrzne organów teren.
Cechy:
możliwość normowania zachowania wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów państwowych, osób prawnych, organizacji społecznych)
lokalny zasięg obowiązywania
niezbędność upoważnienia ustawowego
obowiązek zgodnego z prawem ogłoszenia Podział terenowych przepisów prawnych przepisy wydawane przez organy samorządu terytorialnego
przepisy wydawane przez organy administracji rządowej
oraz (podziały te mogą się krzyżować)
przepisy mające charakter samoistnych norm w ramach upoważnień ustawowych
przepisy wyłącznie wykonawcze, Uzasadnienie wyposażenia organów terenowych w prawo stanowienia przepisów konieczność uwzględniania terenowych i lokalnych warunków w działalności prawotwórczej, uwzględnienie tych warunków przez władze centralne jest utrudnione,
nie wszystkie materie mogą być regulowane przez władze centralne
nie jest możliwe czekanie na regulację przez władze centralne
Rozwój instytucji terenowych przepisów prawnych Zabór pruski - powstały 3 ordynacje: miejska, gminna, powiatowa i wojewódzka. Ordynacje zezwalały na wydawanie statutów w takich sprawach, w jakich przewidywały to ustawy jak również wówczas, gdy przedmiot nie był uregulowany ustawowo. Organy administracji państwowej miały prawo wydawać także przepisy policyjne. Zabór austriacki - organy samorządu terytorialnego nie uchwalały statutów, lecz mogły wydawać przepisy dotyczące policji miejscowej. Wydawanie przepisów miejscowych było mniej rozwinięte niż w zaborze pruskim. Zabór rosyjski - w miastach były wydawane lokalne przepisy przez samorząd miejski, natomiast samorząd gmin wiejskich był bardzo ograniczony. Konstytucja z 1921 - samorząd miał uzyskać kompetencje w dziedzinie administracji, kultury i gospodarstwa. Faktycznie wydawał jedynie akty o charakterze wykonawczym. Ustawa z 1983 - do stanowienia przepisów terenowych upoważnione były Rady Narodowe wszystkich stopni. Lata 1990-98 - kompetencje do stanowienia prawa miejscowego posiadali wojewodowie, organy administracji rządowej oraz organy gminnego samorządu terytorialnego.

(…)

… wykonawcze
przepisy porządkowe, wydawane na podstawie upoważnień generalnych,
WOJEWÓDZTWO
Statut województwa określa jego ustrój jako jednostki samorządu terytorialnego. Statut uchwala sejmik województwa po uzgodnieniu z Premierem. Statut podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Statut zawiera informacje dotyczące trybu pracy organów wojewódzkich, przepisy określające stosunki z innymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz