Inne formy kontroli administracji - Skarga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne formy kontroli administracji - Skarga - strona 1

Fragment notatki:

INNE FORMY KONTROLI ADMINISTRACJI Według konstytucji, każdy ma prawo składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym oraz innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej w związku z wykonywaniem przez nie zadań z zakresu administracji. Przedmiotem skargi może być przede wszystkim zaniedbane lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, naruszenie praworządności, a także przewlekłe, biurokratyczne załatwienie spraw. Organami właściwymi do rozpatrzenia skarg są organy nadrzędne nad organami, których skarga dotyczy. Istotna rola przypada także środkom masowego przekazu. Prasa i inne środki masowego przekazu ujawniają i krytykują negatywne zjawiska życia społecznego i gosp. oraz prowadzą działalność interwencyjną. W ten sposób środki te sprawują kontrolę społeczną. Artykuły, notatki opublikowane w prasie, które przesłane zostały przez redakcję do właściwego organu, podlegają rozpatrzeniu jako skargi. Organ zawiadamia redakcję o sposobie załatwienia sprawy, a także osoby, których skarga dotyczyła. Opinia publiczna ma duże znaczenie. W interesie administracji leży dostarczanie środkom masowego przekazu informacji o swej działalności. Informacje te służą nie tylko ocenie działalności administracji, ale umożliwiają realizację jej zadań. Zgodnie z ustawa każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Organy administracji są obowiązane udzielać informacji w zakresie swej działalności w ciągu 24 godzin od zwrócenia się dziennikarza lub redakcji. W urzędach centralnych organów administracji rządowej oraz urzędów wojewódzkich działają rzecznicy prasowi tych organów. Rzecznik Prasowy Rządu podlega premierowi. 1
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz