Dodatkowe zastrzeżenia umowne - Zadatek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dodatkowe zastrzeżenia umowne - Zadatek - strona 1 Dodatkowe zastrzeżenia umowne - Zadatek - strona 2

Fragment notatki:

Dodatkowe zastrzeżenia umowne I. Zadatek Zadatek: w znaczeniu szerokim , oznacza sumę pieniężną lub rzecz, którą jedna strona daje drugiej przy zawarciu umowy - znaczenie takiego zadatku może być różne, zależnie od woli stron, może to być zaliczka, zabezpieczenie wykonania świadczenia, odstępne, znak zawarcia zobowiązania
w znaczeniu ścisłym, kodeksowym - w braku odmiennego zastrzeżenia umownego lub zwyczaju jest to surogat odszkodowania na wypadek, gdy umowa zawarta między stronami nie zostanie wykonana. Skutki prawne :
przy umowach wzajemnych, przy których był dany zadatek, strona uzyskuje specjalne udogodnienie, może bowiem odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu;
strona może w każdym przypadku zatrzymać zadatek lub ewentualnie żądać podwójnej jego wysokości, chociażby żadnej szkody nie poniosła; musi się jednak zadowolić zadatkiem, gdyby nawet poniosła szkodę wyższą;
strona nie może zwolnić się od umowy przez samo zwrócenie zadatku w podwójnej wysokości. Art. 394 . § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. § 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. § 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. II. Umowne prawo odstąpienia Zastrzeżenie umowne, które nazywamy umownym prawem odstąpienia, pojawia się na tle ogólnej zasady, że strony, które zawarły umowę, są tą umową związane i właściwie żadna z nich nie może jej rozwiązać bez zgody drugiej strony. Jest to tzw. zasada pacta sunt servanda. Jednostronne odstąpienie od umowy jest przewidziane jako wyjątek od zasady pacta sunt servanta:
przy niektórych umowach np. zlecenie przy umowach wzajemnych w razie niewykonania zobowiązanie przez drugą stronę, gdy świadczenie zostało spełnione przez obie strony i umowa przewiduje taką możliwość strony zwracają sobie świadczenie równocześnie Przy zawarciu każdej umowy strony mogą wprowadzić dodatkowe zastrzeżenia umowne, że w ciągu oznaczonego terminu jednej z nich lub im obu wolno od umowy odstąpić. W przypadku zastrzeżenia prawa odstąpienia strona może korzystać za swego uprawnienia zarówno przed wykonaniem umowy, jak i po jej wykonaniu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz