Charakterystyka procesu kierowania i rola kierownika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka procesu kierowania i rola kierownika - strona 1 Charakterystyka procesu kierowania i rola kierownika - strona 2

Fragment notatki:

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron.
Charakterystyka procesu kierowania KIEROWANIE - Praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. Proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów.
Kierowanie powinno być efektywne, tzn. prowadzić do pożądanego stopnia realizacji celu. A więc wiązać się z osiągnięciem pewnej doskonałości. Podstawowym warunkiem efektywności kierowniczej jest zapewnienie odpowiedniej motywacji. Efektywność kierowania nie jest więc zwykłą efektywnością ekonomiczną rozumianą jako działalność kierownika i zespołu, będącą wynikiem relacji uzyskanych efektów (wyniku użytecznego) do poniesionych nakładów. Zawiera ona treści znacznie bogatsze, związane z korzyściami odnoszonymi także przez pracowników.
Tak rozumiana efektywność kierowania zawiera zarówno efekty ekonomiczne jak i pozaekonomiczne. Jeśli więc kierowanie ma być efektywne, to prowadzone dzięki niemu działania powinny zapewnić korzystne efekty z punktu widzenia realizowanej przez organizację strategii, ale także pobudzanie i rozwój osobowości podwładnych, aby w jego rezultacie tworzony był układ optymalizujący osiągnięcia danego zespołu i organizacji. W praktyce osiąganie takiego konsonansu jest trudne, gdyż efektywność kierowania jest procesem bardzo złożonym zależnym od wielu czynników.
Efektywne kierowanie musi opierać się na racjonalnych decyzjach, podejmowanych przez kierownika w konsultacji ze współpracownikami. Kierujący zespołem, czy zarządzający firmą musi decydować nie tylko o własnym działaniu, ale przede wszystkim o działaniu podwładnych. Podejmowanie decyzji uznaje się nawet za najważniejszą część procesu kierowania, a sami kierownicy przyznają temu poglądowi rację, gdyż ich skuteczność działania często bywa oceniana na podstawie wyników podjętych decyzji. Podwładni także skłonni są przyznawać rację takiemu poglądowi, gdyż większość decyzji kierowniczych dotyczy właśnie ich działania i pragną też uczestniczyć w ich podejmowaniu.
Generalnie kierowanie jest to wieloetapowy proces informacyjno - decyzyjny, czyli działalność kierownicza polegająca na ustaleniu celów i planowaniu ich realizacji poprzez wykorzystanie przez organizację zasobów, procesów informacji w istniejących warunkach zewnętrznych jej działania ( prawnych, społecznych, ekonomicznych). Odbywać się to powinno w sposób sprawny i skuteczny oraz zgodny ze społeczną racjonalnością działań gospodarczych. W procesie tym ważne znaczenie ma umiejętność mobilizowania, a także pobudzenia energii oraz inwencji twórczych wszystkich, którzy przyczyniają się do tworzenia nowych jakości, niezależnie od poziomu rozwoju gospodarki, jej struktury i stosunków własnościowych.

(…)

… wewnątrz organizacji, - rolę "finansisty, rozdziela środki będące w jego dyspozycji, - rolę negocjatora, uczestnictwo w negocjacjach

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz