Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 63

Badanie współzależności zjawisk

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

DWUWYMIAROWY ROZKŁAD EMPIRYCZNY Def. Empiryczny dwuwymiarowy rozkład cechy (X,Y) lub inaczej - empiryczny łączny rozkład cech X, Y określają liczebności n ij (i=1,...,k; j=1,...,l) odpowiadające parom wartości (x i , y j ). Liczebności te muszą spełniać warunek: gdzie n jest ogólną liczebnością zb...

Estymacja - obszerna definicja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

ESTYMACJA Def. Estymacją nazywamy szacowanie wartości parametrów, ewentualnie postaci rozkładu w populacji generalnej, na podstawie obserwacji uzyskanych w próbie losowej. Typy estymacji: - estymacja parameryczna estymacja nieparametryc zna - estymacja punktowa estymacja przedziałowa ESTYMATORY Zał...

Indeksy statystyczne - założenia i definicje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

PODSTAWOWE MIERNIKI DYNAMIKI ZJAWISK Założenia Niech oznacza poziom (wartość) badanego zjawiska (zmiennej) w kolejnych momentach czasu , gdzie oznacza zbiór numerów czasu. Ciąg wartości tworzy szereg czasowy. Definicje 1. Absolutne przyros...

Model regresji liniowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ A SFORMUŁOWANIE MODELU Wartości oczekiwane warunkowych rozkładów zmiennej losowej Y są liniową funkcją ustalonych wartości zmiennej losowej X: przy czym wariancja zmiennej losowej Y w jej warunkowych ro...

Model tendencji rozwojowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

ADDYTYWNY, LINIOWY MODEL TENDENCJI ROZWOJOWEJ BEZ UWZGLĘDNIANIA WAHAŃ OKRESOWYCH Założenia - model tendencji rozwojowej budujemy na podstawie szeregu czasowego , gdy elementy nie zawierają wahań okresowych, - wahania przypadkowe nakładają ...

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Metody wielowymiarowej analizy porównawczej: metody służące do porównywania obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości. Grupy metod WAP metody taksonomiczne - porównywanie obiektów obejmujące zarówno porządkowanie zbioru obiektów jak i ich grupowani...

Rozkład statystyk z próby

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

ROZKŁADY STATYSTYK Z PRÓBY PRÓBA LOSOWA Przykład: Nr kolejnych doświadczeń x 1 x 2 x 3 x 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . . . 5 1 3 3 5 4 1 . . . 5 1 1 2 2 6 3 . . . 4 5 3 5 4 3 1 . . . 1 6 6 1 2 4 5 . . . Def. Próbą losową prostą nazywamy ciąg n-zmiennych losowych niezależnych i posiadających jednakowe ro...

Rozkład zmiennych losowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA POJĘCIE ZMIENNEJ LOSOWEJ Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenie losowe, zdarzenie elementarne, prawdopodobieństwo, zbiór zdarzeń elementarnych. Def. Niech E będzie zbiorem zdarzeń elementarnych danego doświadczenia. Funkcję X(e) przyporządkowując...

Zadanie-statystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Zadanie Analizowano czas poświęcany dziennie na oglądanie telewizji (w godz.) wśród mężczyzn mających różne wykształcenie (4 warianty: podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe), uzyskując poniższe dane: Źródło zmienności Suma kwadratów odchyleń Stopnie swobody Średni kwadrat odchyleń Zróżnicowa...

Zmienna losowa dwuwymiarowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

ZMIENNE LOSOWE DWUWYMIAROWE Def. Niech E będzie zbiorem zdarzeń elementarnych pewnego doświadczenia. Układ n funkcji przyporządkowujących każdemu zdarzeniu elementarnemu n liczb rzeczywistych nazywamy zmienną losową n-wymiarową. Def. Dw...