Metody wielowymiarowej analizy porównawczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - strona 1 Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - strona 2 Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - strona 3

Fragment notatki:

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Metody wielowymiarowej analizy porównawczej: metody służące do porównywania obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości. Grupy metod WAP metody taksonomiczne - porównywanie obiektów obejmujące zarówno porządkowanie zbioru obiektów jak i ich grupowanie w podzbiory jednostek podobnych do siebie ze względu na charakteryzujące je właściwości oraz wybór reprezentantów otrzymanych grup obiektów
metody analizy czynnikowej - transformacja wejściowego zbioru charakterystyk obiektów dowolnej natury, najczęściej zmiennych opisujących obiekty przestrzenne, w nowe nie obserwowalne charakterystyki zwane czynnikami, poprzez ortogonalne przekształcenie macierzy danych wejściowych. Transformacja ta pozwala na wyjaśnienie struktury powiązań między obserwowalnymi charakterystykami obiektów
Przedmiot analizy porównawczej - obiekty, które mogą być jednostkami przestrzeni, zmiennymi lub jednostkami czasu lub ich iloczyny kartezjańskie.
Przestrzeń analizy porównawczej - właściwości obiektów, czyli wartości 2 pozostałych elementów, które mogą być przedmiotem analizy porównawczej.
Podstawowe przesłanki porównywania zbiorów obiektów: Zredukowanie dużej ilości nagromadzonych informacji do kilku podstawowych kategorii, które mogą być traktowane jako przedmiot dalszej analizy.
Otrzymanie jednorodnych grup obiektów, ze względu na charakteryzujące je właściwości, co ułatwia ustalenie ich zasadniczych właściwości.
Zmniejszenie nakładów czasu i kosztów badania przez ograniczenie rozważań do najbardziej typowych zjawisk, procesów i kategorii.
Wyjaśnienie struktury powiązań między charakterystykami obiektów.
MACIERZ OBSERWACJI , i=1,2,...,n; j=1,2,...,m; t=1,2,...,T ,
gdzie:
x ij t - wartość j -tej zmiennej (cechy) w i -tym obiekcie przestrzennym w t -tym okresie (momencie) czasu.
Zbiory i ich iloczyny kartezjańskie stanowiące przedmiot i przestrzeń analizy porównawczej w badaniach społeczno-ekonomicznych: P={ p 1 ,...,p n } - zbiór obiektów przestrzennych,
Y={ y 1 ,...,y m } - zbiór zmiennych (cech),
T={ t

(…)


pozwala ona jedynie na stwierdzenie identyczności lub różnic porównywanych obiektów oraz zliczyć obiekty identyczne i różne przykładem pomiaru na tej skali jest przyporządkowanie płci (kobieta, mężczyzna) porównywanym ze względu na tą cechę osobom
skala porządkowa (rangowa)
pozwala nie tylko na zróżnicowanie obiektów lecz także porównywanie wartości zmiennych zaobserwowanych w obiektach (liniowe porządkowanie obiektów) nie pozwala określić odległości między obiektami
umożliwia w efekcie zliczanie obiektów uporządkowanych (liczby relacji równości (identyczności), równości, większości i mniejszości)
typowym przekładem tego typu cech jest poziom wykształcenia. skala przedziałowa (interwałowa)
pozwala dodatkowo, w stosunku do skali porządkowej, obliczyć odległości między obiektami, dokonując pomiaru cech…
…, przedstawiają się następująco:
Ochrona zdrowia
X11 - Śmiertelność niemowląt na 1000 urodzeń żywych,
X12 - Liczba zgonów na 1000 osób,
X13 - Liczba zgonów na nowotwory na 100 tys. osób,
X14 - Liczba zgonów na choroby układu krążenia na 100 tys. osób,
X15 - Liczba zachorowań na gruźlicę na 100 tys. osób,
X16 - Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby na 100 tys. osób,
X17 - Liczba lekarzy na 10 tys. osób…
… na 1000 osób,
X72 - Powierzchnia w km2 przypadająca na 1 placówkę pocztowo-telekomunikacyjną w mieście,
X73 - Liczba abonentów telefonicznych na 1000 osób (abonenci telefonii przewodowej),
X74 - Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców,
X75 - Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 w km.
Degradacja i ochrona środowiska naturalnego
X81 - Emisja zanieczyszczeń pyłowych…
… są dochody gospodarstw domowych
skala ilorazowa (stosunkowa)
ma podobny charakter jak skala przedziałowa, z tym występuje na niej zero bezwzględne (zero ogranicza lewostronnie zakres tej skali)
można na tej skali obok operacji dopuszczalnych na skalach słabszych dokonywać także dzielenia i mnożenia, a tym samym przedstawiać dowolną wartość cechy danego obiektu jako wielokrotność wartości cechy dla innego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz