Wodociągi i kanalizacje - strona 8

Układy systemów dystrybucji wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Układy systemów dystrybucji wody     Woda z ujęć musi być doprowadzona do urządzeń uzdatniających, magazynujących i doprowadzających. W  wypadku gdy urządzenia centralne położone są wysoko ponad obszarem konsumpcji można dostarczyć wodę  grawitacyjnie.   Podział systemów instytucji dostarczających ...

Urządzenia pomiarowe - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Urządzenia pomiarowe  1.  Wodomierze  1.1. Skrzydełkowe - średnice nominalne 15-20-25 itd. mm, gwintowane połączenie z  instalacją bądź kołnierzowe (od 50mm wzwyż). Charakterystyczną cechą tego  wodomierza jest wirnik ze skrzydełkami, który napędza mechanizm wodomierza i w  efekcie rejestruje wielk...

Uzbrojenie sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2947

Uzbrojenie klasyfikuje się ze względu na pełnioną funkcję jako:    Regulujące przepływ wody (zasuwy, przepustnice, klapy)    Czerpalne (hydranty, zdroje uliczne)    Zabezpieczające (ochronne)- odpowietrzniki, wydłużki kompensacyjne, zawory  regulacyjne, przeciwuderzeniowe i anty skażeniowe    P...

Warunki pracy wodociągu jako systemu zaopatrzenia w wodę

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Warunki pracy wodociągu jako systemu zaopatrzenia w wodę    Wodociąg  – zespół skoordynowanych i współpracujących inżynierskich urządzeń i obiektów, służących do  zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę.  System zaopatrzenia w wodę  – („rozbudowany” wodociąg) jest to system techniczny, mający za z...

Wymagania i badania przy odbiorze sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

Wymagania i badania przy odbiorze sieci wodociągowej (wg PN-EN 805/2000)    1.   z punktu widzenia próby ciśnieniowej można wyróżnić rurociąg:   1.1.  sztywny i nienasiąkliwy (żeliwo sferoi...

Wyposażenie zbiorników

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Wyposażenie zbiorników     Rurociągi wraz z uzbrojeniem  o  Stosujemy rury żeliwne albo stalowe i zawsze są one łączone kołnierzowo (aby  istniała możliwość demontażu rurociągów w trakcie eksploatacji).  o  Rurociągi doprowadzające wodę do zbiornika:    Woda do zbiornika dopływa powyżej lustra wo...

Wzbogacanie zasobów wód podziemnych – infiltracja

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1848

Wzbogacanie zasobów wód podziemnych – infiltracja     Proces infiltracji – polega na wprowadzeniu do warstwy wodonośnej wód  powierzchniowych z tzw. źródła infiltracji, którym może być np. rzeka, ciek powierzchniowy,  zbiornik wody powierzchniowej.     Proces ten ma niezaprzeczalne zalety, choć gen...

Zadania i rodzaje zbiorników

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1617

Zadania (funkcje) pełnione przez zbiorniki:      Wyrównanie nierównomierności poboru wody    Stabilizacja ciśnienia    Gromadzenie zapasu na cele przeciwpożarowe    Gromadzenie rezerwy asekuracyjnej na wypadek awarii oraz potrzeby technologiczne    Wprowadzenie do sieci środka dezynfekcyjnego ...

Zapotrzebowanie na wodę

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Zapotrzebowanie na wodę    Cele używania wody:   komunalne (do zaopatrzenia ludności miast),  przemysłowe,  rolnicze.     Czynniki kształtujące ilość zapotrzebowanej wody:     odbiorcy (liczba ludności, nawyki ludności, standard sanitarnego wyposażenia mieszkań, sprzęt  gospodarstwa domowego),   -...

Zasady projektowania sieci wodociągowych

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

Zasady projektowania sieci wodociągowych     Materiały wyjściowe:   -      lokalizacja i dyspozycyjne wydajności potencjalnych źródeł zasilania zewnętrznego,    plan sytuacyjno – wysokościowy terenu miasta,    aktualny plan urbanistyczny.    Czynności:   trasowanie sieci – składa się z dwóch eta...