Wodociągi i kanalizacje - strona 7

Pytania z egzaminu - Zbiornik wodny

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

1.jaka jest funkcja zb. powietrzno-wodnego w klasycznej hydroforni?  regulacja ciśnienia od min do max    2.jaka jest funkcja zb. powietrzno-wodnego w NOWOCZESNEJ hydroforni?  nie mam pojęcia ale znalazłam w jakiś notatkach że w nowoczesnych hydroforniach jest  uklad 2 -6 pomp oraz małe   zb. powie...

Pytania z zaliczenia - Sieć wodociągowa

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Stan hydraulicznego starzenia się sieci wodociągowej określa (podać def. Parametru) Wzajemne oddziaływanie elementów układu wodociągowego warunkuje: Zdefiniować wskaźnik jednostkowych strat wody i podać zalecane przez normę jego wartości Wskaźnik obliczeniowy qmaxmax wykorzystuje się do wymiarowani...

Rządzenia służące do transportu wody ujmowanej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Rządzenia służące do transportu wody ujmowanej za pomocą zespołu studzien       Rodzaje urządzeń:   rurociągi grawitacyjne,  układy lewarowe,  układy pomp – w szczególności pomp głębinowych umieszczanych w studni (w rurze nad- i podfiltrowej.    Sposób transportu wody ze studni jest zależny od dwóc...

Sieci wodociągowe - wstęp

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Sieci wodociągowe- wstęp    Składają się z rur ciśnieniowych, grawitacyjnych, magistrali, przewodów tranzytowych  itp.    Przewody technologiczne - przewody na obiektach (przepompownie, stacje  uzdatniania). Łączone kołnierzowo ze względu na często zachodzącą konieczność ich  demontażu i wymiany.  ...

Spadek zużycia wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

SPADKE ZUŻYCIA WODY  Przyczyny spadku, który występuje od 1990 roku:     1.  Prowadzenie gospodarki wolnorynkowej oraz urealnienie opłat za pobór wody i odprowadzanie  ścieków.  2.  Masowe instalowanie wodomierzy domowych i ograniczenie marnotrawstwa wody (średnio w skali  kraju 80% straty przekrac...

Straty wody w sieci wodociągowej i zużycie wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Straty wody w sieci wodociągowej i zużycie wody do płukania sieci:   Straty stanowią ważny element w specyfikacji potrzeb zużycia wody. Ich minimalizacja jest ważnym zadaniem w  modernizacji eksploatowanego systemu wodociągowego.  Różnica...

Ujęcia infiltracyjne we Wrocławiu

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

Ujęcia infiltracyjne we Wrocławiu     Wrocław zaopatrywany jest z dwóch źródeł:  1. Zakład Produkcji Wody – Mokry Dwór, oparty na wodzie powierzchniowej.  2. ZPW na Grobli, oparty o wody infiltrowane z Oławy i częściowo z Odry.  3. ZPW w Leśnicy; wody podziemne czerpane za pomocą studni wierconych,...

Ujęcia promieniste wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

Ujęcia promieniste     Zasady projektowania ujęć:     Ujęcia promieniste  wód podziemnych i infiltrowanych.  Ujęcia te są nowoczesnym sposobem ujmowania wód, składają się z dwóch podstawowych elementów:  ze studni zbiorczej żelbetowej wykonywanej w technologii zapuszczania (średnica 2,5-6,0m, najcz...

Ujmowanie wód gruntowych za pomocą lewara

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

  Ujmowanie wód gruntowych za pomocą lewara (układ lewarowy)    Lewar jest rurociągiem biegnącym od poszczególnych studni do studni zbiorczej.  Charakteryzuje się występowaniem w nim pod ciśnieniem (p (…) …). W jaki sposób uruchomić lewar? Uruchomienie lewara polega na wyssaniu z niego powietrza ...

Układy przewodów

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Układy przewodów     Woda czerpana z ujęć jest dostarczana po uzdatnieniu grawitacyjnie lub za pomocą pomp do przewodów  wodociągowych tranzytowych, którymi dopływa do obszaru zapotrzebowania i jest rozprowadzana za  pośrednictwem sieci rozdzielczej do poszczególnych odbiorców. Przewody wodociągowe...