Wodociągi i kanalizacje - strona 6

Zadania z egzaminu-wodociągi i kanalizacje2

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Rzad B2  1.  Ruch(przeplyw) wody w przewodach grawitacyjno-cisnieniowych odbywa się, gdy:  gdy występuje różnica (o wartości 0) rzędnych pomiędzy zwierciadłem zbiornika ujściowego  a miejscem poboru wody.  2.   Typowa studnia wiercona sklada się z trzech następujących elementow:   *Rura eksploatacy...

Zasady obliczania zapotrzebowanie na wodę

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

ZASADY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ    Z dokładnością do 20%,  Systemy wodociągowe projektuje się na co najmniej 20 lat  Liczy się w oparciu o normatywne wskaźniki zużycia wody – zawarte w normie- 1966, 1978-  normy te nie są odpowiednie w obecnych czasach     OPRACOWANIE NORM (METODY):  - z ...

Zbiorniki-funkcje

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1862

ZBIORNIKI   FUNKCJE    -  ZBIORNIK ZAPASOWO WYRÓWNAWCZY – WYRÓWNYWANIE  NIERÓWNOMIERNOŚCI POBORU WODY   -  Stabilizacja ciśnienia – zbiornik zapasowo wyrównawczy ( musi być posadowiony na  odpowiedniej rzędnej)  -  Gromadzenie zapasu na cele przeciwpożarowe ( określona objętość zbiornika)   - Groma...

Charakterystyki wydajności źródeł zasilania systemu dystrybucji wody...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Charakterystyki wydajności źródeł zasilania systemu dystrybucji wody     System dystrybucji wody –  jeden z elementów systemu wodociągowego obejmujący: sieć wodociągów  (magistralnych, rozdzielczych) oraz tzw. źródła zasilania sieci czyli te obiekty z których dostarczana jest  do sieci woda wodocią...

Materiały na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE       WARUNKUJE     : ciągłość strumienia wody w  urządzeniach  WSKAŹNIK JEDNOST. STRAT:   1. stosunek obj. Wody utraconej w czasie  (najczęściej doby), do długości sieci wodoc.  2. wg normy zalecana wartość to 5- 12 m3/d, w zależności od średnicy przewodu.  LEWAR: 1. działa ...

Obliczanie układu wodociągowego

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Obliczanie układu wodociągowego:        Metoda wskaźników sumarycznych: polega na posługiwaniu się wskaźnikiem jednostkowym,  uwzględniającym wszystkie potrzeby łącznie.     Metoda wskaźników scalonych: alternatywa do metody bilansowej; scalone potrzeby do  pięciu grup i podane wskaźniki; zależne...

Podstawy obliczeniowe zapotrzebowania na wodę

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Podstawy obliczeniowe zapotrzebowania na wodę:     Aktualny, ogólny plan perspektywiczny zagospodarowania przestrzennego miasta – plany są sporządzane przez  pracownie urbanistyczne miasta i powinny w nich być wszystkie niezbędne informacje dla sporządzenia  prognoz (o rozwoju demograficznym miasta...

Pompownie i rodzaje pomp

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1505

Pompownie  W systemach wodociągowych, w większości przypadków, ażeby woda przemieszczała  się w rurociągu, musi jej zostać dostarczona energia.     Pompownie gwarantują nam ciągłość dostawy wody do odbiorców. Pompy muszą być  prawidłowo dobrane (przeważnie są przewymiarowane, co niesie negatywne ko...

Problemy do rozwiązania na etapie projektowania zbiornika

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Problemy do rozwiązania na etapie projektowania  zbiornika:      Prawidłową relację pomiędzy jego objętością a rozbiorem wody w  układzie    Konsekwencje wyboru lokalizacji w obszarze zasilania    Współdziałanie z siecią wodociągową ze...

Prognozy na 24 kroki naprzód

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

    Prognozy  – zbiór czynników pomiarów z przeszłości wystarczy do precyzyjnego zaprogramowania zmian  szeregu czasowego, pod warunkiem, że horyzont prognozy nie będzie zbyt odległy.  Prognozy na 24 kroki naprzód     Koszty powinny być ...