Zbiorniki-funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorniki-funkcje - strona 1 Zbiorniki-funkcje - strona 2 Zbiorniki-funkcje - strona 3

Fragment notatki:

ZBIORNIKI   FUNKCJE    -  ZBIORNIK ZAPASOWO WYRÓWNAWCZY – WYRÓWNYWANIE  NIERÓWNOMIERNOŚCI POBORU WODY   -  Stabilizacja ciśnienia – zbiornik zapasowo wyrównawczy ( musi być posadowiony na  odpowiedniej rzędnej)  -  Gromadzenie zapasu na cele przeciwpożarowe ( określona objętość zbiornika)   - Gromadzenie rezerwy asekuracyjnej na wypadek awarii oraz potrzeby technologicznej   -  Wprowadzenie do sieci środka dezynfekcyjnego (chlorowanie wody)  RODZAJE ZBIORNIKÓW   Usytuowanie wysokościowe konstrukcji   Zbiorniki terenowe (dolne i górne)  Zbiorniki wi eżowe (stabilizują poziom ciśnienia) – wieża ciśnień  Usytuowanie na obszarze zasilania   Zbiornik sieciowy początkowy  Końcowy  Centralny   PEŁNIONE FUNKCJE W UKŁADZIE   Zbiorniki ujściowe magazynują wodę surową i po uzdatnieniu  Zbiorniki  technologiczne stacyjne (służą do gromadzenia wody uzdatnionej przed jej  wprowadzeniem do sieci)   Zbiorniki ruchowe (zlokalizowane przed pompowniami gromadzące zapas wody w celu  rozruchu jak i ciągłej pracy pompy)   METODY OKREŚLANIA POJEMNOŚCI   Analityczna ( obliczanie pojemności wymaga dwóch zestawów danych „godzinowe zużycie  wody, wielkość dostawy wody”. Określa się ilość wody wpływającej i wypływającej.   Graficzna   Słupkowa (określane są dwie linie: poboru wody i dostawy wody)  Całkowa (krzywe sumowe rozbioru wody i pojemności wyrównawczej)  OKREŚLENIE ZAPASU ASEKURACYJNEGO   Określenie zapasu ma rozwiązanie probabalistyczne  Praca systemu ma charakter losowy   Przewymiarowanie zbiornika   Czas zatrzymania wody w zbiorniku (dodatnie temperatury  – 5 dni; ujemne temperatury – 10  dni)   OBJĘTOŚĆ Ppoż.   Wielkość wody zależy od liczby mieszkańców – 100 tyś mieszk. – 600 m3 wody  ZBIORNIKI STACYJNE   Funkcje -  magazynowanie wody na różne potrzeby (praca pompowni, płukanie filtrów)  Woda  – powoduje nieciągłość strumienia (niezależnie układ działający bez wpływu układu  dystrybucyjnego)    POJEMOŚĆ ZBIORNIKOW   W zależności od przepustowości od kilku do kilku set tysięcy m3   Materiał: żelbet o różnej głębokości użytkowej   Kształt zbiornika – przepływ musi odbywać się tak, aby nie występowały martwe strefy  TYPOWY ZBIORNIK KOŁOWY ŻELBETOWY POCZĄTKOWY   Cała armatura powinna znajdować się w komorze zasuw. Sposób korzystania nie może  pozwalać na zanieczyszczenie zbiornika. Nad powierzchnią powinna znajdować się  przestrzeń powietrzna ok. 3.1 m (ma zapewnić odpowiednie ciśnienia) 

(…)

… przed cofką (klapa zwrotna)
Przed zapachami
AWARIA ZBIORNIKÓW
Wywietrzniki – stała wymiana powietrza, wyrównywanie ciśnienia
Wykonanie ze stali nierdzewnej, aluminium
URZĄDZENIA POMIAROWE
Pomiar objętości wody dopływającej i odpływającej
Obserwować i rejestrować stan wody w zbiorniku
Zawór czerpalny umożliwia pobór próbek wody (badanie bakteriologiczne)
POŁOŻENIE WYSOKOŚCIOWE ZBIORNIKA
Zbiornik zbyt nisko…
… ze stali nierdzewnej, aluminium
URZĄDZENIA POMIAROWE
Pomiar objętości wody dopływającej i odpływającej
Obserwować i rejestrować stan wody w zbiorniku
Zawór czerpalny umożliwia pobór próbek wody (badanie bakteriologiczne)
POŁOŻENIE WYSOKOŚCIOWE ZBIORNIKA
Zbiornik zbyt nisko w stosunku do wymagań (ograniczenie dopływu wody do zbiornika).
Nie ma wymiany w zbiorniku (brak cyrkulacji) – większy czas…
… OBŁUŻE)
Kopuła zbiornika może być bez zbrojenia, 1000m3 pojemności, do dziś eksploatowany
ZBIORNIK WITOMINO
Pojemność 2000m3, kształt prostokątny
ZBIORNIK W „PON”
1260m3, 6 komór o przekroju sześciobocznym, 210m3 pojemność komory, płaskie dno,
przekrój konstrukcji ma kształt plastra miodu, posadowienie wody nad ziemią 51m
ZBIORNIK WIERZOWY W „MYLIYPURO”
Zewnętrza izolacja typu warstwowego, na ścianka…
… kołowy (kształt zbiornika musi zapewnić przenoszenie obciążenia na grunt)
Głębokość wody od 5 do 7m ze względu na korzystny rozkład ciśnień w min i max.
Komory są żelbetowe do 1000m3; beton sprężony > niż 1000m3; stalowe od 200 do
10000m3
KONSTRUKCJE ZBIORNIKÓW (ZBIORNIK OBŁUŻE)
Kopuła zbiornika może być bez zbrojenia, 1000m3 pojemności, do dziś eksploatowany
ZBIORNIK WITOMINO
Pojemność 2000m3, kształt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz