Wyposażenie zbiorników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyposażenie zbiorników - strona 1 Wyposażenie zbiorników - strona 2

Fragment notatki:

Wyposażenie zbiorników     Rurociągi wraz z uzbrojeniem  o  Stosujemy rury żeliwne albo stalowe i zawsze są one łączone kołnierzowo (aby  istniała możliwość demontażu rurociągów w trakcie eksploatacji).  o  Rurociągi doprowadzające wodę do zbiornika:    Woda do zbiornika dopływa powyżej lustra wody, napływ górny,  korzystny wówczas, gdy następuje naturalne napowietrzanie wody, a  szczególnie gdy w wodzie znajduje się nadmiar CO2, w przypadku  dużych zbiorników usuwanie CO2 może być jednak zbyt intensywne  (niekorzystna sytuacja, wytrąca się osad węglanowy i osadza na  ściankach i dnie zbiornika)    Woda do zbiornika dopływa poniżej lustra wody, trzeba zadbać o to,  żeby było właściwe mieszanie się dopływającej wody, strumień musi  być ukierunkowany odpowiednio i prędkość wody około 1m/s;  wskutek dopływu dolnego lustro wody jest w bezruchu i na  powierzchni lustra wody może pojawiać się niewielki kożuch  zanieczyszczeń, dlatego niekiedy konieczne jest zraszanie powierzchni  wody aby nie dopuścić do koncentracji kożucha na tafli wody.   Istotne jest także współdziałanie zbiornika w układzie z pozostałymi urządzeniami.  Jeżeli wlot jest górny, to wszelkie zmiany poziomu wody w zbiorniku nie wpływają na  wielkość dopływu, niezależnie od tego co się dzieje w zbiorniku, Q=const. Jeśli zbiornik  zasilany z góry stanowi jedyne źródło zasilania, wypływ z niego zawsze jest równy zużyciu  wody. Zawsze musi być pobór wody z układu, aby woda się  przemieszczała w układzie. Jeżeli  zbiornik nie jest jedynym źródłem zasilania, to wypływ zależy od napełnienia zbiornika.  Wypływ jest większy z tego zbiornika, w którym poziom wody jest wyższy.  o  Odpływ ze zbiornika: położenie tego przewodu było na poziomie takim, aby  nie istniała możliwość jego zapowietrzenia i powinien się znajdować nad  studzienką spustową. Uzbrojenie tego przewodu to wodomierz, zawór  odpowietrzający i zawór do poboru próbek.  o  Przewód spustowy, umożliwiający opróżnienie zbiornika; powinien być w  najniższym miejscu, umożliwia całkowite opróżnienie zbiornika (teoretycznie  raz w roku powinno się opróżnić zbiornik i skontrolować jego stan)  o  Przewód przelewowy, przydatny w momencie przepełnienia zbiornika,  nadmiar wody odpływa do kanalizacji, zastosowany ze względów  bezpieczeństwa, dlatego musi spełniać warunki takie jak:    średnica obliczona na max dopływ wody do zbiornika     na przewodzie nie stosujemy żadnego uzbrojenia/armatury    Przewód musi być zabezpieczony przed dostaniem się istot żywych do 

(…)


z ujęcia z pominięciem zbiornika.
 Urządzenia pomiarowe
o Wodomierz, instalowany na odpływie ze zbiornika, dla małych zbiorników; w
dużych się instaluje przepływomierze
o Obserwacja i pomiar stanu wody w zbiorniku, najczęściej jest to wodowskaz z
pływakiem
 Prawidłowa wentylacja zbiornika
o Najczęściej jest to przewód wentylacyjny lub kominek, który zakłada się w
stropie zbiornika, co powinno zapewnić…
… dla zbiorników
przepływowych, łączy rurociąg dopływowy z odpływowym, przydatny w
momencie awarii zbiornika, aby wyłączyć zbiornik i zasilać układ bezpośrednio
z ujęcia z pominięciem zbiornika.

Urządzenia pomiarowe
o Wodomierz, instalowany na odpływie ze zbiornika, dla małych zbiorników; w
dużych się instaluje przepływomierze
o Obserwacja i pomiar stanu wody w zbiorniku, najczęściej jest to wodowskaz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz