Pompownie i rodzaje pomp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pompownie i rodzaje pomp - strona 1 Pompownie i rodzaje pomp - strona 2 Pompownie i rodzaje pomp - strona 3

Fragment notatki:

Pompownie  W systemach wodociągowych, w większości przypadków, ażeby woda przemieszczała  się w rurociągu, musi jej zostać dostarczona energia.     Pompownie gwarantują nam ciągłość dostawy wody do odbiorców. Pompy muszą być  prawidłowo dobrane (przeważnie są przewymiarowane, co niesie negatywne konsekwencje).    Rodzaje pomp:  Różnią się budową korpusu pompy, kształtem i liczbą wirników. W wodociągach stosuje się  pompy jedno lub wielostrumieniowe, obecnie tylko pompy wirowe. Wirniki mogą być  promieniowe, osiowe, o przepływie pół-osiowym itp. Pompy mogą być jedno lub  wielostopniowe (poszczególne wirniki połączone szeregowo aby uzyskać odpowiednią  wysokość podnoszenia pompy). Zakres zmienności parametrów może być bardzo duży  (wysokość tłoczenia od kilkudziesięciu do nawet paruset metrów słupa wody). Pompy  wielostrumieniowe (kilka kanałów wlotowych) stosujemy, gdy przekrój pompy  jednostrumieniowej jest za mały. Wał pompy może być wałem poziomym albo pionowym.    Elementy pompy:  Korpus, wirnik lub łopatki pomp wielostopniowych, uszczelnienie dławicowe wału.      Parametry hydrauliczne pomp : określa się w postaci charakterystyk pomp.  Podstawowym parametrem jest prędkość obrotowa wirnika. Kolejnym jest natężenie  przepływu i wysokość podnoszenia oraz charakterystyka energetyczna pomp (mocy,  sprawności, wydajności pompy). Każda pompa ma własny przebieg tych charakterystyk, nie  ma pomp uniwersalnych.  Zależność między natężeniem przepływu a wysokością podnoszenia to wydajność.  Obrazem wydajności jest krzywa na wykresie (parabola, wielomian wyższego rzędu), zależy  od kształtu wirnika, liczby łopatek w wirniku a także kąta wlotowego strumienia. Wyznacza  się ją jedynie doświadczalnie (w laboratorium).  Pompy wirowe mają cechę samoregulacji pompy, przy stałej liczbie obrotów wirnika,  każdej zmianie wysokości podnoszenia towarzyszy zmiana wydajności.  Krzywą wydajności można wyznaczyć na podstawie 3 punktów o współrzędnych  (Q,H). najprościej taką charakterystykę jest określić mierząc ilość wody, jaką pompuje pompa  w czasie. Wykonujemy odczyt na wodomierzu mierząc czas, w ten sposób mamy ilość wody  przepływającej przez rurociąg i czas, stad mamy Q i jednocześnie musimy dokonać wysokość  podnoszenia.  Wysokość podnoszenia pompy to wysokość geometryczna+ straty podczas  przepływu.  W praktyce można spotkać charakterystyki płaskie i strome (o różnym nachyleniu).  Nachylenie charakterystyki zależy od tego, jakie są warunki przepływu wody w samej 

(…)

… rurociągu/sieci/instalacji
Kształt jej linii i nachylenie (paraboliczny) zależy od strat ciśnienia w rurociągu. Małe opory
powodują, że charakterystyka ma przebieg bardziej płaski, jeśli duże- zwiększa się jej nachylenie. Z
charakterystyki rurociągu można odczytać opory ruchu w rurociągu oraz informację, pod jakim
ciśnieniem trzeba tłoczyć wodę, aby określona ilość wody do rurociągu wpłynęła. Pompa…
próżniowej, pompy, silnika,
zasuwy na przewodzie tłocznym, zawór zwrotny, suwnica, zbiornik z powietrzem
zabezpieczającym przed uderzeniem hydraulicznym, przewód tłoczny, przewody łączące
zbiorniki powietrza ze zbiornikami tłocznymi, komory pomocnicze dla przewodów tłocznych,
zwężka Venturiego do pomiarów, zasuwa odcinająca.
Klasyfikacja rodzajów pompowni wg kryteriów:
 Lokalizacja pompowni w układzie…
… pompowych, układ jest stosunkowo prosty
 Ukośny- pozwala zoptymalizować wykorzystanie hali pomp.
 Układ w hali o kształcie kołowym- stosuje się indywidualny układ zespołu pomp.
Rurociągi
 Ssawne- opory ruchu muszą być stosunkowo niewielkie, ograniczeniem jest
podciśnienie jakie jest dopuszczalne w rurociągu. Powinny wznosić się ku pompie aby
mogły się odpowietrzać. Krótkie, jak najmniej kształtek…
… jej linii i nachylenie (paraboliczny) zależy od strat ciśnienia w rurociągu. Małe opory
powodują, że charakterystyka ma przebieg bardziej płaski, jeśli duże- zwiększa się jej nachylenie. Z
charakterystyki rurociągu można odczytać opory ruchu w rurociągu oraz informację, pod jakim
ciśnieniem trzeba tłoczyć wodę, aby określona ilość wody do rurociągu wpłynęła. Pompa może
dostarczyć nam maksymalnie taką ilość…
… prosty
Ukośny- pozwala zoptymalizować wykorzystanie hali pomp.
Układ w hali o kształcie kołowym- stosuje się indywidualny układ zespołu pomp.
Rurociągi


Ssawne- opory ruchu muszą być stosunkowo niewielkie, ograniczeniem jest
podciśnienie jakie jest dopuszczalne w rurociągu. Powinny wznosić się ku pompie aby
mogły się odpowietrzać. Krótkie, jak najmniej kształtek.
Tłoczne – mogą być prowadzone…
… może
dostarczyć nam maksymalnie taką ilość wody, jaka wynika z przecięcia charakterystyki rurociągu i
pompy (punkt pracy pompy). W trakcie eksploatacji rurociągu zmienia się jego charakterystyka
(zwiększają się opory). Poprzez zmniejszanie przekroju w zasuwie za pompą możemy uzyskać wyższą
wysokość podnoszenia (ale zmniejszy się przepływ) to tzw. przepływ dławiony.
Regulacja wydajności pompy
Aby uzyskać parametry nam potrzebne, a nie wynikające z punktu pracy pompy.
 Wykorzystuje się zmianę natężenia przepływu, wysokości podnoszenia za pomocą liczby
obrotów pompy. Prawdziwa jest zależność: Q1/Q2=n1/n2 gdzie n jest liczbą obrotów pompy
na minutę.
 Regulacja poprzez dławienie zasuwą, możemy w dowolny sposób kształtować parametry
Pompownie c.d.
Pompownia jest budynkiem wraz z urządzeniami- agregatami…
… do warstwic)
Podział równoległy- krótszy bok prostokąta równoległy do warstwic, nie ma długich przewodów
tranzytowych
Strefowanie mieszane- (patrz: książka Petrozolin)
Rys. 4-38 : duże różnice wysokości terenu
Rys. 4-40: teren rozległy płaski
Rys. 4-39: montujemy lokalne pompownie do podwyższenia ciśnienia w obszarach, gdzie jest ono za
niskie (bardzo urozmaicona rzeźba terenu)
Pompownie
W systemach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz