Zadania z egzaminu-wodociągi i kanalizacje2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z egzaminu-wodociągi i kanalizacje2 - strona 1 Zadania z egzaminu-wodociągi i kanalizacje2 - strona 2

Fragment notatki:

Rzad B2  1.  Ruch(przeplyw) wody w przewodach grawitacyjno-cisnieniowych odbywa się, gdy:  gdy występuje różnica (o wartości 0) rzędnych pomiędzy zwierciadłem zbiornika ujściowego  a miejscem poboru wody.  2.   Typowa studnia wiercona sklada się z trzech następujących elementow:   *Rura eksploatacyjna   * Głowica ( rura osłonowa eksploatacyjna wyprowadzona jest na powierzchnię, studzienka  zamknięta od góry musi być wentylowana)   * Rura pod filtrowa; nad filtrowa  3.  Prognozowanie zapotrzebowania na wode metoda wskaźników sumarycznych  polega na:  posługiwaniu się wskaźnikiem jednostkowym, uwzględniającym wszystkie potrzeby łącznie.  4.   Wskaźnik obliczeniowy Qdmax wykorzystuje się w projektowaniu do wymiarowania:   Ujęcia stacji uzdatniania i pompowań  pod warunkiem, że  jest zbiornik.  5.  Warunkiem działania lewara jest różnica poziomów między (uzupełnić):  zwierciadłem dynamicznym najdalej położonej studni a zwierciadłem studni zbiorczej z powodu  konieczności pokonania oporów ruchu w wyniku różnicy cisnień  6.  Kształt(nachylenie) charakterystyki hydraulicznej rurociągu(układu) zależy od  oporów ruchu, spowodowanych współczynnikiem szorstkości „k“ - im jest większy tym większe są  opory  7.  Rys  8.  Podać 2 kryteria wyboru rodzaju zasuwy:  *płaskie do 4bar, owalne do 10bar  *W zależności od łączenia: kielichowe, kołnierzowe          9.Wymienić czynniki (wielkości hydrauliczne), od których zależy wydajność hydrantu:    Ciśnienie w danym punkcie sieci wodociągowej, jeżeli hydrant nie pracuje to  mówimy o ciśnieniu dyspozycyjnym, podczas użytkowania mówimy o ciśnieniu  dynamicznym;    Strat hydraulicznych podczas przepływu w sieci i przez sam hydrant lub występujące  odgałęzienie;  10.Główna próba ciśnieniowa metodą ubytku wody polega na:  tym, że  pod koniec pierwszej godziny trwania próby nie powinien być większy niż:  ∆V max=1,2*V*∆ p*{Ew -1+D/(e*E R) -1}   gdzie ∆Vmax to dopuszczalny ubytek wody  V= objętość badanego odcinka  ∆  p= dopuszczalna strata ciśnienia  Ew= współczynnik sprężystości objętościowej wody  D= wewnętrzna średnica przewodu  e= grubość ściany przewodu  ER= moduł sprężystości ścianki rury w kierunku obwodowym  1,2=współczynnik korygujący    11.  Średnicę zaworu redukcyjnego dobiera się na podstawie:  a) rzeczywistego natężenia przepływu  12.  Długość filtra poziomego na ujęciach infiltracyjnych może wynosić:  b) 90% długości zbieracza  13.  Funkcja zbiorników terenowych dolnych polega na:  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz