Układy przewodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy przewodów - strona 1 Układy przewodów - strona 2

Fragment notatki:

Układy przewodów     Woda czerpana z ujęć jest dostarczana po uzdatnieniu grawitacyjnie lub za pomocą pomp do przewodów  wodociągowych tranzytowych, którymi dopływa do obszaru zapotrzebowania i jest rozprowadzana za  pośrednictwem sieci rozdzielczej do poszczególnych odbiorców. Przewody wodociągowe i sieć rozdzielcza  współpracują więc z ujęciami wody, stacjami uzdatniania, z pompowniami i zbiornikami wyrównawczymi lub  urządzeniami hydroforowymi, tworząc razem całość do zaopatrzenia w wodę.    W sieciach wodociągowych mamy do czynienia z układami połączonymi szeregowo lub równolegle.  W połączeniu szeregowym:    Δh  Δh 1 + Δh2 + Δh3 +...+ Δhn    Suma wysokości strat ciśnienia wzdłuż poszczególnych odcinków jeśli:    Δh 1  c1  L1  Q 2  Δh 2  c2  L2  Q 2  Δh 3  c3  L3  Q 2     wynosi: Δh  Q2 Σ c ili  Q 2  Σ k i      Układ rurociągów połączonych  równolegle:   Zakładamy, że długości rurociągów są takie same L 1  L2  L3  L. Z warunku ciągłości dla węzła A i B Q1 +  Q2 + Q3  Q, a więc straty hydrauliczne muszą być takie same Δh1  Δh2  Δh3    Δh  c r  L  Q 2 c r – zastępcza oporność właściwa układu w równoległym połczeniu przewodów    Wyznaczenie wartości współczynnika c r:    Przyjmując jednostkową wys. strat hydraulicznych Δh  1 i L  1 otrzymamy:    Δh 1  c1  1  Q 2  1 Q 1  1/c1  Δh 2  c2  1  Q 2  1 Q 2  1/c2  Δh 3  c3  1  Q 2  1 Q 3  1/c3    Δh  c r  1  Q 2  1 Q  1/c 1 + 1/c2 + 1/c3    cr  1/Q 2  1/(1/c 1 + 1/c2 + 1/c3) 2  1/(Σ 1/c i) 2  1/(Σ M i) 2    Przewód wodociągowy  – przewód z którego dokonywany jest rozbiór wody.   Specyfiką przewodów rozdzielczych jest to, że na ich długości dokonywane są przyłącza wodociągowe.  Na początku odcinka Q jest inne niż na końcu, przy czym istnieje zależność, że Q na końcu  Q na pocz. –  q (rozbiór odcinkowy).  Do obliczeń stosuje się wzór: Δh = c  L  Q2, musimy wyznaczyć wartość Q – obliczeniowego. Stosowana  jest do tego zależność:  Qobl.  Qkoń. + α + q    α  – parametr zależny od gęstości poboru wody na rozpatrywanym odcinku    W praktyce wartości tego parametru przyjmuje się następująco:  jeśli średnica przewodu jest większa od 250 mm to α  0,5 ( co jest równoznaczne z założeniem, że  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz