Przyłącza wodociągowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyłącza wodociągowe - strona 1 Przyłącza wodociągowe - strona 2 Przyłącza wodociągowe - strona 3

Fragment notatki:

Instalacje sanitarne  Wykład  18/11/2010    Przyłącza wodociągowe:    D - wodociąg uliczny  d- przyłącze wodociągowe    połączenie za pomocą opaski (nawiertka) dla dD/2    Lokalizacja zbiornika na nieczystości:    jeżeli nie ma kanalizacji to ścieki są odprowadzane do szamba    odległośd szamba od budynku mieszkalnego:  o  4m od ściany z oknami  o  3m od ściany bez okien  o  15m od budynku mieszkalnego z oknami  o  Od linii regulacyjnej sąsiada minimum 7,5m  o  W przypadku studni z ujęciem wody pitnej- oddalona od szamba minimum 15m  Przyłącze wodociągowe: do zaworu głównego za wodomierzem  Wodomierz jest własnością dostawcy wody. Staramy się go lokalizowad tuż za ścianą,  ewentualnie w studzience wodomierzowej (dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:  np. przy odległości linii regulacyjnej od budynku większej niż15m oraz dla budynków nie  podpiwniczonych- za zgodą dostawcy wody). W studzience wodomierzowej znajduje się cały zestaw:  zawór przed i za wodomierzem i wodomierz.   Pomieszczenie gdzie lokalizujemy wodomierz, powinno mied skanalizowany wpust  podłogowy.   Studzienka wodomierzowa może byd betonowa, czasem murowana, lub z tworzywa  sztucznego- gotowe komory. Studzienka powinna mied zagłębienie do czerpania wody (z przecieków,  podczas wymiany wodomierza może się polad woda).      Lokalizacja i wykonanie przyłącza wodociągowego  Powinno wchodzid w tym miejscu, skąd wodę drogą najkrótszą za pomocą przewodów można  doprowadzid do najbardziej obciążonych punktów rozbioru. Przewody o największych średnicach  będą najkrótsze (względy ekonomiczne).        D musi byd o wiele większe o d w przypadku jak na rysunku, żeby byd w stanie zaopatrzyd  piony wodociągowe po lewej stronie- rozwiązanie nieekonomiczne, więc rozwiązanie ‘zielone’ jest  lepsze.    Przewody wodociągowe układane na zew budynku pod powierzchnią terenu powinny mied  minimalną głębokośd przykrycia 0,4m poniżej h przemarzania gruntu. Przykrycie mierzy się od górnej  krawędzi przewodu.    Polska podzielona jest na strefy przemarzania gruntu- różne h przemarzania.    Dopuszcza się mniejsze zagłębienie przewodu- trzeba wtedy zastosowad ocieplenie.    Przyłącza wykonuje się z rur żeliwnych,  stalowych ocynkowanych (zewnętrzne  zabezpieczenie bitumiczne), wytrzymałe na naprężenia. Stosuje się także tworzywo sztuczne: PVC,  PE.    Przewody wodociągowe na zewnątrz budynku pod powierzchnią tereny, przy układaniu  równoległym, powinny byd prowadzone w odległości  co najmniej 1,5 od przewodów gazowych i 

(…)

…, powinny byd prowadzone w odległości co najmniej 1,5 od przewodów gazowych i
kanalizacyjnych; 0,8m od kabli elektrycznych; 0,5m od kabli telekomunikacyjnych. W przypadku
krzyżowania przewodów kanalizacyjnych z wodociągowymi, jeżeli odległośd między przewodami jest
mniejsza niż 0,5m, należy stosowad rury ochronne na przewodzie wodociągowym.
Przyłącze wodociągowe musi mied spadek w kierunku do przewodu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz