Rzut piwnic - materiały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzut piwnic - materiały - strona 1 Rzut piwnic - materiały - strona 2 Rzut piwnic - materiały - strona 3

Fragment notatki:

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z INSTALACJI SANITARNYCH   (Rzut piwnic – Instalacja wodociągowa i gazowa)  Temat projektowy z instalacji sanitarnych    Usytuowanie klatki schodowej  budynku względem sieci ulicznych   patrz przesłany Temat Projektowy    1.  Praktyczne informacje    Wodę rysujemy kolorem niebieskim, gaz pomarańczowym    Linia zabudowy - linia ustawienia konstrukcji budynków    Linia rozgraniczająca jest granicą własności oddzielająca teren miejski od np.  prywatnej nieruchomości.    Średnice opisujemy zgodnie z kierunkiem płynięcia wody – oznaczamy  średnicę jeśli następuje jej zmiana.    2.  Przewody wentylacyjne i spalinowe    Dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w kuchni, łazience,  toalecie, suszarni, węźle cieplnym, klatce schodowej, pom. wodomierza  projektujemy oddzielne kanały wentylacyjnewentylacja grawitacyjna    W pomieszczeniach, w których znajduje się gazowy podgrzewacz wody  powinna być możliwość odprowadzenia spalin za pomocą przewodu  spalinowego do kanału spalinowego.    Kanały wentylacyjne i spalinowe muszą być samodzielne dla każdej  kondygnacji.    Zalecane wymiary kanałów wentylacyjnych - 14x14 cm i 14x 20 cm.    Jeśli odległość  od wlotu kanału do jego wylotu ponad dachem jest  mniejsza niż 5.0  m , przekrój kanału nie może być mniejszy niż  14x20 cm.    3.  Instalacja wodociągowa  a)  Przyłącze wodociągowe    Połączenie wodociągowe zapewnia dostawę wody z przewodu  rozdzielczego sieci miejskiej (osiedlowej) do budynku.    W skład połączenia wodociągowego wchodzi zawór lub zasuwa domowa,  przewód połączenia i zestaw wodomierza z zaworem głównym.   Źródło [1]     Zasuwa domowa może być położona przy przewodzie , lub w pobliżu  budynku, jednak nie bliżej niż 1 m od ściany zewnętrznej.    Połączenie wodociągowe powinno być ułożone ze spadkiem min 3%o,  optymalnie 1-2%.    Przewód rozdzielczy łączy się z przewodem doprowadzającym wodę do  budynku za pomocą trójnika lub opaski.  Jeżeli d 50mm lub d ½ D stosujemy trójnik  Trójnik - łączenie obu przewodów możliwe w każdej sytuacji, ale kłopotliwe  (wstawienie trójnika w pracujący przewód wodociągowy wymaga  opróżnienia przewodu z wody na znacznej długości od zasuwy do zasuwy)        Przykładowe trójniki do rur PE (trójnik i gwinty wykonane z polipropylenu,  elementy    zamykające z mosiądzu z głowicą ze stali nierdzewnej) . 

(…)

…, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007.
Zajda R. : „ Instalacje gazowe na paliwa gazowe. Warunki techniczne z komentarzami.
Wymagania odbioru i użytkowania. Przepisy prawne i normy”, Cobo-Profil, 2003.
MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z INSTALACJI SANITARNYCH
(Rzut piwnic – Instalacja wodociągowa i gazowa)
Temat projektowy z instalacji sanitarnych
 Usytuowanie klatki schodowej budynku…
… „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o. , Warszawa 2005.
2. Bąkowski K.: „Sieci i instalacje gazowe – poradnik projektowania, budowy i eksploatacji”,
Wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007.
3. Zajda R. : „ Instalacje gazowe na paliwa gazowe. Warunki techniczne z komentarzami.
Wymagania odbioru i użytkowania. Przepisy prawne i normy”, Cobo-Profil, 2003.

… prowadzimy w korytarzu piwnicy, a nie w
komórkach lokatorskich.
Pod pionami powinny znajdować się zawory odcinające kulowe ze spustem od
strony pionu
4. Instalacja gazowa
Źródło [3]

Nowe przyłącza niskiego i średniego ciśnienia są budowane najczęściej z rur
polietylenowych.
Źródło [3]


Główny kurek gazowy w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym
umieszczamy w szafce naściennej na zewnątrz budynku…

 W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody
budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między
rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem trwale
elastycznym obojętnym chemicznie stosunku do tworzywa, z którego
wykonana jest rura.
c) Zestaw wodomierzowy
 Przed i za wodomierzem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz