Obliczanie hydrauliczne sieci pierścieniowej metodą kolejnych przybliżeń-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4235
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie hydrauliczne sieci pierścieniowej metodą kolejnych przybliżeń-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Obliczanie hydrauliczne sieci pierścieniowej metodą kolejnych przybliżeń (metoda Crossa):
Sieć pierścieniowa składa się z rurociągów magistralnych wzajemnie ze sobą powiązanych i tworzących w ten sposób zamknięte pierścienie. Sieć rurociągów magistralnych powiązana z siatką przewodów rozdzielczych tak, że ciśnienia poszczególnych rurociągach wyrównywane są szybciej niżby to wynikało z sieci rurociągów magistralnych. Podobnie następuje pokrywanie nagłych zapotrzebowań wody w poszczególnych punktach sieci, co ma szczególne znaczenie np. w czasie gaszenia pożaru i zwiększonego zapotrzebowania na wodę gaśniczą. Powiązana sieć rurociągów pozwala na szybkie doprowadzenie wody przy stosunkowo wyrównanym ciśnieniu.
W obliczeniach sieci pierścieniowej metodą Crossa przyjmuje się w celu uproszczenia postępowania następujące założenia:
1. Przewody rozdzielcze zaopatrują jedynie przyległe tereny w wodę, nie biorąc udziału w tranzycie wody.
2. Sieć przewodów rozdzielczych została myślowo przecięta w środku długości między węzłami, tak, aby dopływ z przewodów magistralnych odbywał się najkrótszą drogą.
3. Powierzchnia miasta podzielona jest na powierzchnie cząstkowe, zaopatrywane z poszczególnych przewodów rozdzielczych czy magistralnych za pomocą dwusiecznych poprowadzonych z punktów przecięcia się osi ulic, w których położone są przewody.
4. Oblicza się współczynnik rozbioru cząstkowego w [l/s*ha] a następnie rozbiór wody na poszczególnych powierzchniach cząstkowych.
5. Rozbiór wody w węzłach ustala się sumując rozbiory z punktów rozdziału do magistrali.
6. Na schemacie obliczeniowym ogranicza się układ rurociągów do przewodów magistralnych grupując rozbiory boczne w węzłach
7. Obliczenia strat ciśnienia wykonuje się tabelarycznie zakładając początkowo natężenia oraz kierunki przepływu i średnice w przewodzie magistralnym, a następnie wyrównuje się wynik metodą Crossa.
8. Sumując straty ciśnienia w poszczególnych pierścieniach (h,) znakiem dodatnim (+) oznacza się stratę przy przepływie ruchu wskazówek zegara, a znakiem ujemnym (-) przy przepływie odwrotnym.
Przepływ gospodarczy - wartość ustala się na podstawie maksymalnego godzinowego zapotrzebowani wody, będącego podstawą projektowania i wymiarowania sieci wodociągowej magistralnej, która powinna w godzinie największego zużycia wody zapewnić wszystkim odbiorcom dostawę wody w żądanej i ustalonej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Wartość ta zostaje podana w formie największego miarodajnego natężenia przepływu qm. Przepływ gospodarczy i przeciwpożarowy - wartość ustalona w celu sprawdzenia sieci wodociągowej na maksymalny godzinowy rozbiór wody powiększony o wodę gaśniczą przy założeniu wybuchu pożaru w wielkości ustalonej w wytycznych ­q ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz