Sieci kanalizacyjne

note /search

Sieci kanalizacyjne- pytania z odpowiedziami

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2037

1.Ścieki komunalne (miejskie) to: x ścieki bytowo- gospodarcze + ścieki przemysłowe + niekiedy ścieki deszczowe 2. Ograniczenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych burzowcem do odbiornika można zapewnić: X osadnik retencyjny 3. Odc...

Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1435

Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych. Badania niezawodnościowe - służą do pozyskiwania danych niezbędnych do pozyskania wskaźników niezawodności . Te badania można podzielić na : - określające (informacyjne) - kontro Określające - są prowadzone dla obiektów które nie są rozpoznane pod wzgl...

Bezwykopowe metody budowy i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacy...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1645

Bezwykopowe metody budowy i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: W Polsce brak jest powszechnie używanego podziału metod bezwykopowych budowy sieci oraz ujednoliconego nazewnictwa. Na świecie stosowany jest dość powszechnie podział według ISTT (International Society for Trenchless Techn...

Kanalizacja rozdzielcza-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4382

Wady i zalety kanalizacji rozdzielczej Zalety: - osobny proces oczyszczania ścieków deszczowych oraz bytowo - gospodarczych i przemysłowych - efektywniejszy; - bardziej równomierna praca oczyszczalni ścieków bytowo - gospodarczych ...

Klasyfikacje systemów usuwania ścieków wg różnych kryteriów-opracowani...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Klasyfikacje systemów usuwania ścieków wg różnych kryteriów ilość odprowadzanych ścieków - pełna (wszystkie rodzaje ścieków), częściowa (np. tylko ścieki bytowo - gospodarcze), mieszana (fragment. pełna i częściowa), zasięg terytorialny - lokalna (osiedlowa, zakładowa), miejska (całe miasto), grup...

Podstawowe parametry charakteryzujące opady deszczowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Podstawowe parametry charakteryzujące opady deszczowe Ogólnie, zjawisko opadów deszczowych charakteryzują 3 parametry: - natężenie q (bądź intensywność I), dm3/(s·ha), mm/min - ile „deszczu” spadło na zlewnie w czasie, - czas trwania deszczu t - czas od początku opadów do ich końca, min, s - zas...

Schemat funkcjonalny kanalizacji półrozdzielczej -opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1617

Schemat funkcjonalny kanalizacji półrozdzielczej Zasady działania i wymiarowania (w RP) kanalizacji półrozdzielczej Kanały ściekowe (kolektory) bytowo-gosp. i przem. za separatorami muszą być wymiarowane na Qmax h ścieków bytowo-gosp. i przem. ...

Schematy funkcjonalne kanalizacji ogólnospławnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

Schematy funkcjonalne kanalizacji ogólnospławnej A - w skali mikro, B - w skali makro, P.B. - przelew burzowy, ZB.R. - zbiornik retencyjny, O.Ś. - oczyszcz. Zasady odciążania kanalizacji ogólnospławnej, cel i środki Cel: zmniejszenie przekrojów kanałów i gabarytów

Minimalne spadki dna kanałów grawitacyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

Minimalne spadki dna kanałów grawitacyjnych (hydrauliczne i stosowane) - wyliczone - stosowane - uwagi i = 5.9‰ przy vc = 0.8 m/s i = 9.2‰ przy vc = 1.0 m/s à i min = 5‰ dla średnicy kanału K 0.20 m ßmin. w kan. byt.-gosp. i przemysłow. i = 4.3‰ (0.8 m/s) i = 6.7‰ (1.0 m/s) à i min = 4‰ ...

Sposoby płukania kanałów płuczkami kanałowymi-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Studzienki rewizyjne- rozstawy Rozstaw studzienek kanalizacyjnych nie może być większy niż: 50 ÷ 75 m - wg 2003 r.: 60 ÷ 80 m, - dla kanałów nieprzełazowych i przełazowych do wysokości przekroju kanału h (…) … Studzienki rewizyjne- rozstawy Rozstaw studzienek kanalizacyjnych nie może być większ...