Kanalizacja rozdzielcza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3934
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kanalizacja rozdzielcza-opracowanie - strona 1 Kanalizacja rozdzielcza-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wady i zalety kanalizacji rozdzielczej
Zalety:
- osobny proces oczyszczania ścieków deszczowych oraz bytowo - gospodarczych i przemysłowych - efektywniejszy;
- bardziej równomierna praca oczyszczalni ścieków bytowo - gospodarczych i przemysłowych,
- mniejsze średnice kanałów ściekowych i deszczowych, większe prędkości przepływu,
- mniejsze skutki środowiskowe wylań z kanałów deszczowych,
- możliwość etapowania budowy kanalizacji - wpierw kanały ściekowe, następnie kanały deszczowe,
- możliwość przebudowy na kanalizację półrozdzielczą - dobudowa separatorów.
Wady:
- praktycznie podwójna sieć,
- skomplikowany układ sieci - kolizje kanałów,
- podwójny pas terenu zabudowy sieci,
- większe koszty przyłączy,
- występowanie dzikich przyłączy - np. kanałów sanitarnych do kanałów deszczowych,
- najczęściej większe koszty budowy i eksploatacji.
Wady i zalety kanalizacji półrozdzielczej
Zalety i wady takie jak w przypadku kanalizacji rozdzielczej, jednak dodatkową zaletą jest to, że kanalizacja półrozdzielcza posiada separatory, które kierują pierwszą falę ścieków deszczowych (najbardziej zanieczyszczonych) do oczyszczalni ścieków sanitarnych.
Dwa przypadki etapowania budowy kanalizacji rozdzielczej
System rozdzielczy częściowy - w I etapie realizowana jest kanalizacja „sanitarna”. Sprzyja temu:
Dostarczanie wody z sieci wodociągowej, co powoduje większe jej zużywanie przez odbiorców i konieczność odprowadzania dużej ilości ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych;
Niski poziom wód podziemnych, grunt przepuszczalny, duże spadki powierzchni terenu w kierunku odbiorników;
Luźna zabudowa, małe uszczelnienie powierzchni terenu, duża infiltracja do wód podziemnych.
System rozdzielczy częściowy - w I etapie realizowana jest kanalizacja deszczowa. Sprzyja temu:
Mniejsze wskaźniki odpływu ścieków bytowo-gospodarczych (np. brak wodociągu) i możliwość ich gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych (bądź z drenażem rozsączającym) i wywożenia wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni. Wysokie poziomy wód podziemnych, grunty słabo przepuszczalne, małe spadki powierzchni terenów;
Brak naturalnych odbiorników wód deszczowych.
II etap realizuje się najczęściej po okresie 20 lat.
Czynniki przemawiające za wyborem kanalizacji rozdzielczej
Rozwinięta sieć hydrograficzna - krótkie kanały deszczowe;
Brak możliwości zrzutu z przelewów ścieków mieszanych - małe odbiorniki;
Luźniejsza zabudowa - mniejsze uszczelnienie;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz