Sieci kanalizacyjne - strona 2

Przykład korzystania z krzywych sprawności kanałów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6888

Przykład korzystania z krzywych sprawności kanałów Krzywa sprawności hydraulicznej przekroju kołowego, zwaną też krzywą konsumpcyjną, przedstawiającą zależność pomiędzy względnym wypełnieniem kanału (h/D) a względnym natężeniem (ηQ = Q/Qc) i prędkością przepływu (ηυ = υ/υc) - wyrażonych w [%]. Krzyw...

Układy geometryczne sieci kanalizacyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2317

Układy geometryczne sieci kanalizacyjnej, co wpływa na ich wybór Topologia sieci zależy od: konfiguracji terenu (spadków podłużnych i poprzecznych) względem rzeki, układu geometrycznego ciągów komunikacyjnych (pieszo-jezdnych). Ogólną i podstawową zasadą jest lokalizowanie: kanałów bocznych (i ...

Zalecane i stosowane przekroje kanałów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1456

Zalecane i stosowane przekroje kanałów (wg WTP i PN) 1/ Kanały kołowe (oznaczenie - K) o średnicach (d): d = K 0.15 m; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.60; 0.80; 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0 m ( i większe o wielokrotności 0.5 m, tj. np.: K 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 m) 2/ Kanały jajowe (oznaczenie - J) o ...

Zasady projektowania kanalizacji ciśnieniowej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589

Zasady projektowania kanalizacji ciśnieniowej Projektowana sieć powinna spełniać dwa warunki: w każdym odcinku sieci powinna być okresowo osiągana prędkość samooczyszczenia, niezbędna do rozmycia i transportu odłożonych osadów: Vrzecz Vmin , oraz maksymalne ciśnienie, w najbardziej niekorzystnie ...

Zasady projektowania przelewów burzowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Zasady projektowania przelewów burzowych - klasycznych Dotychczas, w systemach kanalizacji ogólnospławnej, stosowano tzw. konwencjonalne przelewy boczne, tj. o niskich krawędziach przelewowych, umieszczonych na wysokości wypełnienia normalnego (Hn) w kanale dopływowym przed przelewem przy graniczny...

Zasady projektowania studzienek kaskadowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1806

Zasady projektowania studzienek kaskadowych Studzienki i komory kaskadowe służą do pokonywania znacznych różnic wysokości, przy zmianach zagłębień kanałów. Studzienki kaskadowe stosowane są zazwyczaj dla małych średnic kanałów (- mała energia kinetyczna strumienia ścieków). Przykładowo, dla kanałów...

Zasady sytuacyjnego trasowania kanałów-na planach-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Zasady sytuacyjnego trasowania kanałów - na planach Zasady ogólne Rozplanowanie sytuacyjne przewodów kanalizacyjnych (podobnie jak i wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych itp.) powinno być równoległe do: - osi ulic (krawężników, chodników), - linii rozgraniczających zabudowy, - istniejącego zb...

Hydrofory-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Żeby dostarczyć wodę na 60 metr-ciśnienie 60 m słupa wody + coś na straty Aby je osiągnąć, stosuje się zestawy hydroforowe. Hydrofor posiada 2 objętości- objętość zbiornika Vc oraz objętość czynną, która znajduje się pomiędzy 2 punktami o różnym ciśnieniu. Do hydroforu dołączona pompa, załączająca...

Mapy zasadnicze-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

Mapy zasadnicze Mapa zasadnicza mapa cyfrowa mapa która została zeskanowana Podział ze względu na przeznaczenie: 1)mapa którą dołącza się do wniosku o pozwolenie na możliwość przyłączenia, jest mniej lub bardziej szczegółowa, ale musi b...

Obliczanie hydrauliczne sieci pierścieniowej metodą kolejnych przybliż...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci kanalizacyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4228

Obliczanie hydrauliczne sieci pierścieniowej metodą kolejnych przybliżeń (metoda Crossa): Sieć pierścieniowa składa się z rurociągów magistralnych wzajemnie ze sobą powiązanych i tworzących w ten sposób zamknięte pierścienie. Sieć rurociągów magistralnych powiązana z siatką przewodów rozdzielczych ...