Zasady projektowania przelewów burzowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zasady projektowania przelewów burzowych - klasycznych
Dotychczas, w systemach kanalizacji ogólnospławnej, stosowano tzw. konwencjonalne przelewy boczne, tj. o niskich krawędziach przelewowych, umieszczonych na wysokości wypełnienia normalnego (Hn) w kanale dopływowym przed przelewem przy granicznym strumieniu (Qgr) dopływu ścieków, i bez urządzeń do dławienia odpływu (Qo) ścieków (w kierunku oczyszczalni). Sprawność hydrauliczna takich obiektów jest bardzo mała (współczynnik przepływu µ rzędu 0,4) a przez to długość krawędzi przelewowych bywa znaczna, z uwagi na dużą bezwładność (prędkość) płynących ścieków w komorze przelewowej. Działanie konwencjonalnego bocznego przelewu burzowego - bez dławienia odpływu Qo - w warunkach ruchu spokojnego (zwierciadło wznosi się na długości komory przelewowej)
Schematy hydrauliczne
1/. W ruchu spokojnym (tzw. nadkrytycznym: Fr(Qd) .
Postępowanie: obliczamy wypełnienie normalne w kanale za przelewem hn(Qo) znając spadek (i) dna i wymiar kanału (D); przyjmujemy wysokość krawędzi przelewowej p=hn(Qo=Qgr), stąd obliczamy wysokość hk = hn(Qo) - p, a następnie długość lp ze wzoru Engelsa (dla μ 1):
Schemat obliczeniowy przelewu bocznego (konwencjonalnego) - w ruchu rwącym Strumień (Q) przepływu przez przelew niezatopiony, ze wzoru Colemana i Smitha:
, dla μ .
Postępowanie: obliczamy wypełnienie hn(Qd) w kanale przed przelewem, przyjmujemy wysokość przelewu p=hn(Qo=Qgr), stąd obliczamy hp= hn(Qd) - p, a następnie lp ze wzoru Colemana i Smitha. Długości krawędzi wychodzą tutaj znaczne: od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu metrów - znacznie niższa sprawność przepływu: μ

(…)

… płuczącej): 100 ÷ 200 m
ik - spadek dna kanału, ‰
im - spadek miarodajny linii energii, ‰:
,
υm - prędkość miarodajna, m/s:
,
υ1 - prędkość początkowa (maksymalna): υ1=0.75 , m/s
h - wysokość ciśnienia równa wysokości cieczy w płuczce, m
υ 2 - minimalna prędkość płukania: υ2 = 0.8 m/s,
n - współczynnik szorstkości kanału.
2
2

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz