Zasady projektowania przelewów burzowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zasady projektowania przelewów burzowych - udoskonalonych
Alternatywą dla tradycyjnych (konwencjonalnych) przelewów bocznych są obecnie konstrukcje niekonwencjonalne - o wysokich krawędziach przelewowych, zaopatrzone w urządzenia dławiące, takie jak np. rury dławiące, układy dławiące z łuków (bądź kolan), zastawki czy regulatory hydrodynamiczne, umożliwiające spiętrzenie ścieków w komorze przelewowej i w kanale powyżej przelewu - już przy strumieniu Qgr. Wg PN-EN 752 celowe jest wówczas instalowanie krat, bezpośrednio przed przelewem, aby zapobiec zatykania się urządzeń dławiących. Przelewy takie uzyskały przewagę nad konstrukcjami tradycyjnymi z uwagi właśnie na: zmniejszenie prędkości przepływu w obrębie komory przelewowej i wzrost sprawności hydraulicznej przelewu (μ), a przez to znaczne skrócenie długości krawędzi przelewowych (zwykle do kilku metrów), wysoki stopień pewności ochrony oczyszczalni ścieków przed przeciążeniem, tj. stabilizacji granicznego strumienia objętości (Qgr) odpływu ścieków na oczyszczalnię - do wartości Qo =1,2Qgr - przy maksymalnym dopływie ścieków (Qd) do obiektu,
wykorzystanie retencji kanałowej sieci do ograniczenia czasu i częstości działania przelewu w ciągu roku (- spłaszczenie hydrogramów dopływu ścieków do obiektu).
Działanie niekonwencjonalnego bocznego przelewu burzowego - z dławionym odpływem
Jednak dotychczasowa standaryzacja konstrukcji niekonwencjonalnych przelewów burzowych z rurą dławiącą (z lat 60-tych) jest nieodpowiednia, ze względu na zrzuty do odbiornika rumowiska wleczonego. Mianowicie, kanał dopływowy (przed przelewem) działa bowiem zawsze jak quasi osadnik, a odskok hydrauliczny występujący na czołowej ścianie komory przelewowej powoduje wymieszanie się zdekantowanych już w kanale dopływowym ścieków, z rumowiskiem wleczonym przy dnie kanału, co ma wpływ na pogorszenie się jakości zrzutów burzowych do odbiornika. Właściwe więc było zaproponowanie nowego standardu budowy przedmiotowych przelewów - poprawnego z technologicznego punktu widzenia i przeprowadzenie badań modelowych dających podstawy wymiarowania takich konstrukcji.
Udoskonalony, niekonwencjonalny przelew burzowy - z komorą przelewową (1) z dwoma bocznymi krawędziami przelewowymi i komorą uspokajającą (2) oraz rurą dławiącą (3) odpływ ścieków do oczyszczalni
Usprawnienie (technologiczne) działania przelewów niekonwencjonalnych, poprzez zastosowanie tzw. komory uspokajającej za przelewem (2 - rys. 28), sprawia, iż zdecydowana większość rumowiska wleczonego przy dnie kanału trafia na oczyszczalnię ścieków, a przez to zmniejsza się ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych z przelewów bezpośrednio do odbiornika. Odskok hydrauliczny nie występuje już bowiem w obrębie komory przelewowej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz