Zasady projektowania studzienek kaskadowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zasady projektowania studzienek kaskadowych
Studzienki i komory kaskadowe służą do pokonywania znacznych różnic wysokości, przy zmianach zagłębień kanałów. Studzienki kaskadowe stosowane są zazwyczaj dla małych średnic kanałów (- mała energia kinetyczna strumienia ścieków). Przykładowo, dla kanałów bytowo-gospodarczych o średnicy d 0.4 m należy stosować studzienki kaskadowe z dodatkowym (pionowym bądź ukośnym) przewodem spadowym (o mniejszej średnicy) na zewnątrz studzienki. W kanalizacji ogólnospławnej, dla kanałów o średnicy d 0.6 m, pionowym przewodem spadowym spływają ścieki pogody bezdeszczowej. Różnica poziomów den kanałów (Hmax) przy takiej konstrukcji studzienek kaskadowych nie powinna przekraczać 4 m . Schemat studzienki kaskadowej dla kanałów o d 0.6 m przy różnicy poziomów Hmax ≤ 4 m Przykład połączeniowej studzienki kaskadowej
W kanalizacji deszczowej dla małych spadów (Hmax ≤0.6 m) i małych średnic kanałów (d ≤0.6 m) stosowane są pionowe studzienki kaskadowe, ewentualnie z obniżeniem dna - tworzącym tzw. poduszkę wodną - do tłumienia energii spadającego swobodnie strumienia ścieków).
Schemat studzienki kaskadowej dla kanałów deszczowych o d 0.6 m przy różnicy poziomów Hmax≤ 0,6 m
Przydatność niekonwencjonalnych systemów kanalizacyjnych
Kanalizacja niekonwencjonalna stosowana jest zwłaszcza gdy: spadek terenu jest bliski zeru, wysoki poziom wód podziemnych,
trudne warunki fundamentowe (np. podłoże skaliste),
zabudowa pasmowa o małej gęstości zaludnienia. Kanalizacja niekonwencjonalna ma następujące zalety:
lepiej spełnia warunki sanitarne i zasady ochrony środowiska, bowiem ze względu na wymaganą szczelność przewodów kanalizacyjnych wykluczona jest zarówno eksfiltracja ścieków do gruntu jak i infiltracja wód podziemnych do kanałów, co prowadzi do zmniejszenia wymiarów oczyszczalni ścieków (mniej jest ścieków);
możliwe jest układanie rurociągów ściekowych „równolegle" do powierzchni terenu, na głębokościach nawet nieco mniejszych od układu przewodów wodociągowych, co przyczynia się do znacznego skrócenia czasu realizacji inwestycji poprzez zmniejszanie objętości robót ziemnych, często też eliminuje odwodnienia i szalowania wykopów (tańsza budowa);
uzyskuje się dość istotne zmniejszenie średnic kanałów (rurociągów ściekowych) wskutek większych prędkości przepływu (pełnym przekrojem) co przyczynia się do zmniejszenia kosztów budowy sieci;
łatwe jest rozwiązywanie kolizji z innymi instalacjami uzbrojenia podziemnego terenu - podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz