Zasady projektowania kanalizacji ciśnieniowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zasady projektowania kanalizacji ciśnieniowej
Projektowana sieć powinna spełniać dwa warunki:
w każdym odcinku sieci powinna być okresowo osiągana prędkość samooczyszczenia, niezbędna do rozmycia i transportu odłożonych osadów: Vrzecz Vmin , oraz
maksymalne ciśnienie, w najbardziej niekorzystnie położonych punktach sieci, nie powinno przekroczyć wartości granicznej dla zapewnienia minimalnej żądanej wydajności urządzenia: Hrzecz Hmax. Oba warunki są przeciwstawne sobie. Prowadzi to do obliczeń wariantowych, w wyniku których może zajść konieczność podziału kanalizowanego obszaru na strefy z zastosowaniem pośrednich pompowni ścieków.
Zasady projektowania kanalizacji podciśnieniowej
Istotną wadą tego systemu jest ograniczony zasięg (do 2 km wokół CSP), i jak dotychczas ograniczony do obsługi do 1500 mieszkańców
Studzienki zbiorcze muszą być szczelne.
W studzience zbiorczej musi być znaczna przestrzeń buforowa o pojemności min. 30 dm3 na jednego mieszkańca
Podciśnienie w studzience zbiorczej na poziomie zaworu opróżniającego nie może być mniejsze niż 25 kPa (2.5 m H2O) a wysokość podnoszenia ścieków w studzience nie powinna być większa niż 1.5 m (od zwierciadła do zaworu).
Podstawowym wymogiem funkcjonowania systemu jest całkowita szczelność przewodów podciśnieniowych
Zasady projektowania syfonów kanalizacyjnych
Syfony kanalizacyjne służą do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak np. rzeki czy obiekty podziemne - pod tymi przeszkodami. Przepływ w syfonie, złożonym z jednego lub więcej przewodów, odbywa się pod ciśnieniem, ze stratą energii - na pokonanie oporów liniowych i miejscowych.
Schemat syfonu pod dnem rzeki Prędkość przepływu ścieków w przewodach syfonowych, nawet przy minimalnych przepływach, powinna być większa niż prędkość samooczyszczania. Na ogół przyjmuje się jako minimum:
0.9 m/s w kanalizacji rozdzielczej (przy przepływach nocnych - ścieków pogody bezdeszczowej - nie mniej niż 0.7 m/s),
1.2 m/s w kanalizacji ogólnospławnej.
Z drugiej strony prędkość przepływu nie powinna być zbyt duża, gdyż prowadzi do dużych wartości strat hydraulicznych (Δhs) i w konsekwencji do dużych niezbędnych różnic den kanałów na wlocie i wylocie z syfonu .
W kanalizacji deszczowej bądź ogólnospławnej stosuje się najczęściej kilka przewodów syfonowych, o różnych średnicach i o wlotach na różnych poziomach, włączających się do pracy kolejno, w miarę zwiększania się strumienia dopływających ścieków pogody deszczowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz